OCR Output

INNEHÅLL.

Sid.
I eer re era eke wi ay Gy 5 a ee ok Py.
Sverige.
Nn a? .dORCD: TOOO-IDGR) oso ay ee a hid alk eee @ aa Ey
Statens bank och sedelutgifvande verk
Rijkzens Staénders Banco i Stockholm 1668—97 ....... 4.
öns: May:ts. Standers "Banco: 1004-— Tf FÖr:s sis d evige dk 5
Seer Meee etmiatenh Wie 8 ee ag 6.
SEEK: May:ts ständers befullmäktigade 1710, 17. säck ne »
BERT CEE NINO SDEVIS "LÖSA ok Fe oe oe ee er fa
@eksens Stinders. Waxel-Banco’m. fl}..r720—5) . 2. nes. 8.
» » » PSU OEE eas eS 9.
» » » Pere nc ee a es Il.
Merc omtoiret 1780--02 cv v.50. Voie be ie ce es ee 2:
Illa SSC: DO Leter F700 eS eS no ca ce ANA ser 15.
Hiksens Standers: Wixel-Banco 1792—1809, m. fl... .... »
EES a lds:CONlONEN 17.02 = 100045, oe Oe cas 14.
föiksöns Stinders. Waxel-Banco1809—28'.. 6.6.5 whee ak eo ME
Riksgilds-Contoret We ours ine ae ae »
mumeene Siaocers Waxel-Banco 1818—43 0 666 kes fied
mveriges Kikes Stinders bank 1836—44 . 2... 6 6 we ee es 18.
UEMUOMEOEGE POLO TEA. i cae vw NS a ek eR aa »
memeens Standers Waxcl-Banque 1844-49 ......-+>++-> IQ.
mores Kikes standers bank 1850-—-72 .. . . . be ses »
en: Create 1872 go a Rae a, ha 20.
Forslag och proftryck till Riksbankens sedlar ......... or.
SM FN a we Re eG 22
Enskilda banker, m. m.
ns ee 0) fra ea eee NS retar 2%.
ötlicborgs Discont-Coptoir 1802—17: cs sc sale er: gon Ks 25.
uae TieneO* Diegniverk tBos-—-17.. 2 we »
möta Canals Discontverk 1610—-17.,......... »
Anvisningar 4a Riksens Sténders bank 1820--4o-talen .... 26.
See. verks Och kagiors . 5s. we oe ee ws »

I eek ge ee a a ye eR Ss 2