OCR Output

SAMLING

SVENSKT OCH UTLÄNDSKT
SEDELMYNT

SAMT

OCH SKRIFTSA
RÖRANDE

RIKSGALD, BANKO- OCH SEDELVÄSEN M. M.,

BILDAD AF
H. Bi.
ak G3 urteows bev

ee oo
STOCKHOLM,

P. A. NYMANS TRYCKERI,
1886.

ENSKA FORORDNINGAR, BOCKER