OCR Output

4

i Åsele tingshus å Sven Anton Göranssons och hans hustrus
för skuld utmätta fasta egendom !/es mtl N:o 2 Skansholm
i Vilhelmina socken, inställd, hvilket härmed tillkännagifves.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 20 December 1907.
Nils Kruse.>
Umeå, i Landskansliet, den 31 December 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

N
a

RA 0 oc
VA Å AÅ Å ELMA Yv
VA YMER NANA

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.