OCR Output

4
nästkommande december å tingshuset vid Skellefteå stad utlyst

exekutiv auktion å Nils Söderström i Burvik tillhöriga ?/128 man¬
tal Burvik N:o 8 i Skellefteå socken.

Skellefteå i Kronofogdekontoret den 28 november 1907.

Alarik Dalqvist.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 2 December 1907.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.