OCR Output

410 NYUTBRUTNA FÖRSAMLINGAR, BRUKSKYRKOR OCH KAPELL

NEG chee ote aera CR EE Spe eG AE eit oe es ene IV 7, 93
Vipeviken ef ceisler TE Ope tN Asterina ee Ue en ee Se teak 233
UitanO ood eet eae ee es Ee72 HY UGISHMOES = aa 8 ee EL: 296
Utejokl. coy eee a 120 7 Ay es ts. E216, D296, 208
Malibo eG NN Poa) ee ee IG
Viken oo: eee Ge eo oae tegen ee IV 303
Vita (lle a ee eT 55.
Wisktac 20 dats ee ob 226, 1¥ese7 | Oiverkoten =... ke ee ST 102
Wate 8 TS une ac, es ag EIA RE AR ee a a er sek BY