OCR Output

408

97

gc ETF

. 134

136

162

200

212
216

Hore

231
234
241

256

262

. 266

268
aie

. 298

or

- ear

» 367

a

20

oo

bn
N

I2

28

33

20

H

12

SE

EET

VIKTIGARE RÄTTELSER OCH TILLÄGG

Säbrå.

står: Ytterlännäs, läs: Öfverlännäs.

Timrå.
Khde J. A. Holm afled °/s 1928.

Torp.

Christina Fougt, + *?/s 1743 i Hsand.
Komm. Jonas Sellgren vald t. komm. i Torp-Borgsjé 79/4 1770, utn. 78/5 s. A.

Torsaker.
Henricus Erici afled 1568, ty i K. M:ts rantekammare inlevererades 19 nov.
d. a. 9'/2 lod silfver, som han testamenterat till konungen.
Carl (Hornzus), f. ”/2 1760, sist bonde i Käckelbäcken, Viksjö, ¢ ‘/7 1824.

Umeå landsförsamling.
står: 1854, läs: 1584.
» Hdpr., las: Udpr.
oR. Os TAS 20;
Khde Ericus Ol. Plantin inskrefs jämte brodern Nicolaus vid univ. i Greifswald
4/9 1653.
Helena Catharina Olivenbom, + ”!/12 1826 i Hsand, 71 år.
star: **/9, Jas: **/7.
Anna Maria (Häggström), äldst bl. barnen, ¢ °/4 1860 som anka i Sérbyn, Nord¬
maling, 77 ar 7 m. 19 d.
tillagg: Thekla Johanna (Aberg), f. 19/7 1851, + 1°/6 1866; systern Anna, f. ?°/12
oe omgift med fanjunkaren Karl Georg Astrém i Skinnarbyn, + i Sthm
/8 1918.
Sophia Carolina (Cognell), f.”/s 1818 i Skön, bodde i Estersmark, sedan i Nybyn.

Undersåker.
står: tillträddes, läs: besattes 1881 och tillträddes 1 maj 1883.
» 1525, las: 1526 (se: G. Ndsstrém, Fornvardaren 1, s. 72).

tillagges: Hofratten resolverade ™/s 1667: »Gunela Jonsdotter skall utféras pa
Rattare platsen och tillseijas, att hon skall ståå sitt straff. Kan hon da till
nagon godhwilligh bekiennelse beweekas, da straffas till lijfwet, hwarom icke, da
plichte med rijsslijtande och férwijsas det fidllet och den districten, dar hon
har till haar warit wan att wistas. (ULA Gefleb. lansst. landskansliet D II a
N 5 1666—72.)

Vithelmina.

Prosten Olof Lindahl j:r bör särskildt ihågkommas för den utmärkta ledning och
klokhet han som v. pastor i Åsele utvecklade vid därvarande kyrkas uppbyg¬
gande.

Vännäs.

Brita Catharina Bergstedt, f. **/1 1799.
Augusta Amalia (Séderlindh), + *°/12 1875 A Grisbacka, Umea.

Asele.
Maria (Sjöberg), g. 1) *°/4 1749 i N.-Kalix m, kapten Henrik Henricius, hvilken
afled dar 18/11 1763.
Ofver-Tornea.

Brita Curtelia, + °/4 1740 i N.-Tornea, 89 ar.