OCR Output

» 6

Ra
ARE
» 20

SO
P42
» 47
eee ye:

S. 59

S. 64
» 84
> 85
arg
» 90
» 91
096
pe QT.
wy, O9
03
S. 106

VIKTIGARE RATTELSER OCH TILLAGG 403

Tredje delen.

Offerdal.

r. 20 Her Matthis i Afflodal [1508].

»

»

»

I,

27

36

Ww

15
35

19
22
19
18

"0

wn

Io
29

35

oO

©

Io

26

Nicolaus Andree, kyrkioprest i Offlodals gield erkanner sig ar 1566 ha uppburit
3 tnr korn »til ath ki6pa bécker medh til mit hele giald, forty for nagre ar sedhan
bran Alzné (Alsens) kyrkie op aff wadeeld, ther bökerne aff förre giäld mäst
in ware».

står: från för, läs: fri från.

Tiondelängderna för år 1670 äro bevittnade af sal. herr Erici Steuchij effter¬
lefwerska Elijsabeth Oloffsdotter.

står: gumnasiet, läs: gymnasiet.

Prosten C. O. F. Wimmercranz, LNO 1925, ¢ 79/11 1926.

Oviken.

Jacob (Eurenius), f. §/s 1697.

Catharina Sohm, + */11 1802, begr. iis 6,4:

Komm. Michael Petri Udd (1647—61).

Atskilliga af komm. Nils Planting Bergloo under aren 1802—10 gjorda dagboks¬
anteckningar öfver prästerliga förrättningar m. m. inom pastoratet aro publi¬
cerade af Matts Ling i Fornvårdaren II: 1, s. 40.

Pajala.

Komm. Andreas Nicolai Juliebo afled }°/10 1928 i Kiruna.

Piteå landsförsamling.

Khde Andreas Nicolai (1565—1600) blef 1560 khde i N.-Torneå och fick 1565
transport till Piteå.

Gerda Sofia Maria (Sandin), g. ”/e 1927 m. direktör O. Thure Melander, Köpen¬
hamn.

står: 20, läs: 30.

Magdalena (Hortelia), + °/11 1749 i Uleåborg, 67 år.

Äldst bland barnen: Helena Elisabet (Hellberg), f. "/2 1742, g. m. komm. i Råneå
Wilh. Hernodius. Utgar fr. r. 31—32.

Komm. Jonas Risbergs maka Christina Mellin, + 78/9 1822. Af barnen: Elsa
Christina, g. **/9 1805 m. bonden And. Johansson i Blasmark, + °°/10 1839;
Anna Helena, g. *°/1 1803 m. sergeant Lars Lindvall, +°°/s 1852; Elisabeth Catha¬
rina, g. **/9 1815, + 1854; Fredrika, f. 1785, g. 74/10 1810; Sara Brita, + 18/1 1845;
Jonas Gustaf, f. ®°/7 1792, lefde Annu 1855.

Ulrika Ottiliana (Kock), ¢ 1/11 1871 i Alfsbyn. Tillagges: Brynolf Daniel (Kock),
f. /10 1823 i Alfsbyn.

Komm. Isak Joh. Bergman, g. 1/10 1834 m. Carolina Amalia Kock, + 75/3 1881.
Barn: Johan Felix, f. "8/7 1835, flyttade till Pitea lfsg 1854; Carl Esaias, tf. ?°/»
1836, ¢ *°/6 1912; Carolina, £. 7*/6 1838 i N.-Kalix; Amalia, f. 14/10 1840, + 23/1
1843; Bror Isak, f. ™/12 1842, flyttade till Umea stad 1858; Oscar Teodor, f. °/2
1845, flyttade till Umeå stad 1863; Albert Nicolaus, f. ”/12 1846, flyttade till
Piteå lfsg 1866; Hilma Amalia, f. "”/2 1849, g. m. handl. Johan Oskar Lundgren
i Luleå, flyttade till Piteå stad 1873; Hilda Amanda, f. !?/a 1851, flyttade till
Luleå stad 1878; Gustaf Hilmer, f. ®°/s 1853, ¢ °/s 1854.

star: 1751, las: 1715.

Pitea stad.
Khde J. A. Edstrom, + */12 1925 i Pitea.

Ragunda.

I Jämtlands räkenskaper för år 1564 redovisar befallningsmannen Jonas Jöns¬
son under rubriken sakören 5 mark penningar för en ko, som sålts efter herr