OCR Output

402

5.

303

307

308

315

321

« 346

347

356
360
357

. 363

386

392

30

36
37
13

= 58

Ww

oOnrnw ¬

32

ee

H

14
16

. 24

25
30

IT

15

II
a

VIKTIGARE RATTELSER OCH TILLAGG

Herr Örjan utgår som kapellan i Nora, eftersom han antagligen är f. d. khden
herr Jören i Säbrå, och det By, där han arrenderade jord, tydligen låg i sistnämnda
socken.

Margareta (Åkerstedt), f. js 1776 (ej ””/3).

Nils (Akerstedt), f. 7°/10 1779 (ej 15), 8

Nils Petter (Akerberg), skogsfaktor i Meja, Ullanger, f 11/19 1898.

Nordingra.

Ar 1562 efterlats Nordingeradz kyrcke till glasfenster och annan bygning 7
pund tiondekorn.

Prosten Nicolaus Bozeus inskrefs och deltog i prof. Joh. Rudbeckii privata col¬
legium redan 1612, försvarade s. å. en disp. De ecclesia & ejus ministris (Liden,
Cat. disp.) samt var en af kollegiets notarier.

Bland prosten N. Bosei barn tillagges: Christina, g. m. lektorn, sedan prosten
A. Arctman i Sk6n.

Anna Margareta (SARA + 51/5 1856 i Hsand.

Israel (Brandell), + *°/s 1926 i ee

Komm. Jonas Olai [1614—22].

Komm. Erik Georgii ete cents var delvis pamtidig med föregående komm.
Anna Lisa (Billström), f. !"/1 (ej !"/11) 1793, g. "”/3 1837 m. skräddaren Jonas Lund
i Öd, Bjertrå i hans 2. gifte, : "265 1862.

star: 1604, las: 1607.

Nordmaling.

Khde Peder Andersson [1553—62] beseglar sdlfskatteregistret 1562.

» Nicolaus Pauli (1563—1601) beseglar 5 juni 1563 langden 6fver brud¬
skatten at prinsessan Anna, syster till K. M:t.
star: juii, las: juli.
Maria Elisabeth Beckman, f. 1782 (ej 1789) var vid sin déd 82 ar 5 m. 14 d.
Tillagg till Tr.;: Nagra drag ur Nordmalings äldre historia, i Från bygd och vild¬
mark 1926, s. 49.

Norsjö..

star: (1848—61), las: (1848—60).

Nysatra.

Johanna Margreta Klum, f. 8/10 1837, ¢ "/4 1926 i Alfsbyn.
star: 11 nov., las: 7 nov.
Khde Gustaf Albert Nordenfors g. 1) m. Fanny Elisab. Teresia Aurén, + i
1920 i Vilhelmina prastg.; 2) **/s 1923 m. Jenny Ericsson fr. Sil, Fjallsjé.
star: 22 nov., las: 27 nov.
» 25 jan., las: 25 juni.

Nätra.

tillägges: samt en hvit kalk om 16 lod.
star: 1542—44, las: 1542—47.
Herr Hakan [1548—59] utgaf äfven 1559 en kostgärd.
Jonas Olai (1562—1613) beseglar sölfskatteregistret 1562, var prost 1589.
Ericus Jone (1614—21) erlade som pastor Älfsborgs lösen fr. o. m. 1614.
Barbara Brigitta Bill, f. 1767, dotter till färgaren Jonas Bill i Sundsvall och
Catharina Gerling. (Meddel. af kamrer Bernh. Löfgren.)
Sally Lotten Huss, g. Lindeberg, änka 1902, Tt S/10 1924 i Hsand.
står: Ericus Petri Fortzelius, läs: Ericus Olai Forselius.

» komm., läs: kapellpred.