OCR Output

Handlanden Alf. Andersson ;
Hemmansägaren Fr. Fredriksson, Ohn
v. Konsuln E. Forssell, Säfvar

Skiftesgodemannen Per Olofsson, Brännland
Förste landtmätaren m. m. H. J. Norrman
Rådmannen J. Ullberg

Handlanden H. Bäcklund
Hemmansägaren E. Eriksson, Böle
Skiftesgodemannen A. Lundberg, Teg
Kommissionslandtmätaren m. m. F. Sjöström
Öfversten och Kommendören L. Schöning
Kontraktsprosten m. m. O. Ahnlund
Borgmästaren m. m. A. Ahblstrand
Förvaltaren J. Öhlén |
lådmannen m. m. L. Fr. Grahn

Rektorn J. V. Lindgren

Apotekaren O. Petterson

Räntmästaren m. m. O. Th. Bergström
Kronolänsmannen J. Broman
Landskamreraren C. Bergström
Bokhandlanden J. Åkerblom

Förvaltaren B. Helleberg, Grisbacka
Inspektoren P. Nordström, Västerhiske
Kyrkovärden J. Pettersson, Grisbacka
Sjökaptenen IT. Grubbström
Tandtbruksdirektören m. m. L. Kjellén, Böle
Hemmansägaren K. Emanuelsson
Öfverjägmästaren m. m. A. M. Hellström
Handlanden C. Th. Sgedén
Kronolänsmannen M. A. Rönnberg
Skiftesgodemannen K. Björkman
Bankkamrern E. Häggbom
Läroverksadjunkten m. m. E. G. Lindahl

Vald af

1903—1908 Hufvudmännen
1903—1908 ;
1903—1908 Hushållningssällskapet
1906—1908 »
1903—1908 = Stadsfullmäktige
1903—1908 >
1904—1909 Hufvudmännen
1904—-1909 »
1904—1909 >

1904 —1909 >
1904—-1909 Hushållvingssällskapet
1904—1909 >
1904—1909 Stadsfullmäktige
1904—1909 >
1905—1910 Hufvudmännen
1905—1910 »
1903—1910 >
1905—1910 Hushållningssällskapet
1905—1910 >
1905—1910 = Stadsfullmäktige
1905—1910 >

1906 —1911 Hufvudmännen
1906 —1911 »
1906—1911 >
1906—1911 »

1906 —1911 Hushållningssällskapet
1905-1911 ;
1906—1911 =: Stadsfullmäktige
1907—1911 >
1907—1912 Hushållningssällskapet
1907-1912 >
1907-1912 = Stadsfullmäktige
1907—1912 >

Arv. Almqvist.