OCR Output

d

Tillgångar.

Medel utlånade mot skuldebref
till, kommuner «=+=-=.5 jer fr TOT00-1-—
» enskilda mot Ok bo clara VT l3 28:
> d:o > anndt Dypotek s.occomen 2 SKÖR
> d:0 3 DOO > -667,225:-94 Kr. 2,174,599: 11

Kassareserv :

Obligationer:
Allmänna Me 4 ar 1878,

al pares SE KT 289 030: 02

D:0 d:o" 4 Ya 1880, dT Part ».155,000: —
Umeå stads 4 1/5 Of af år 18925 allparn. 3: 89000
Åbo stads 3,6 9/, (nom.) rd >» 86,400: —

sr Kr «804 1335 02

94

50

15

2 |

VO KT. 150282 37

Öfriga:

Innestående å upp- och RE Kr. 50000:

Fastighet med EN hYTOR or ofri et SLE

Inventarier ses SR LÖ:

Upplupna at RN 100080:

Förskotterade tek n förnyslser ed 36:

Kontant: kaässå = oe ASA 06
Summa

Skulder:

Delägarnes behållning :

Kroner 3,l30,014: 50

» » 2,000 kronor 242 +» >» 7T27,989:23 Kr. 2,805,109: 10
8,592 st.

Reservionden, .=ssssss sms en AR KT. 300003 LS

PEnSIonSiondem oe > 23202: AD