OCR Output

2

Tillgångar:
Medel utlånade mot skuldebref
till kommuner... see KT LO 00R
> enskilda ob hypotes år inteckning 2 S3SI0: ÖT
» d:o > annat Hypotek nos t 31 300020: 49
> d:0o 3 BOLA OO DI
Kassareserv:
Obligationer:
Allmänna 4 af 1878,
al Pal oc Sr OKT: 280,00: 02
D:o did 4 UY at 1880, PA a 135000:
Umeå stads 4 1/5 OM ar 1892, al Por » 90,500: —
Åbo stads 3,6 Mos (BOM ess sn > -86,400: —
Aktiebolaget Gellivare Malmfälts 5 0/,, äl pari » 90,000: —
Ytterstfors Trävaruaktiebolags 5 9/,, al pari » 100,000: —
KT: 805,635: 02

Öfriga:

43

Kr. 1.919,813: 08

Kr: 1,005,633:-02

Kr. 1,005,634: 02