OCR Output

SVEG ; 77

aflade pastoralex. 26 mars 1793 och férordnades till khde i Hede 21 aug.
s. a. med tilltrade 1794; utn. till khde i Sveg 27 juli 1807 och tilltr. 1808.
Afled 25 apr. 1812.

G. 3/3 1794 m. Brita Christina Walanger, änka efter mannens företrädare i

Hede khde Carl Wagelin. Hon afled pa Ofvermon i Sveg "/s 1823, 72 Ar g.
En son, krympling på grund af förkylning vid dopet.

Tr.: Theser for pastoralex. Hsand 1793.

En icke predikad ottesangspredikan

pa andra béndagen 1812... efterlemnad af Jonas Svedberg. Gefle 1814.

Efter nådårets utgång afskildes Öfverhogdal från Sveg och lades såsom annex
under Ytterhogdals pastorat i Hälsingland.

25. Edvard Forslöf (1814-—28), f. 12 nov. 1766 i Fors s:n. För¬
äldrar: bonden Erik Olofsson och Catharina Matsdotter. Efter att ha
genomgått Hsands skola och gymnasium blef han stud. i Upsala vt. 1786.
Han hade redan tidigt riktat sin håg åt att blifva en ordets förkunnare
och prästvigdes 25 sept. 1791 till adj. åt prosten P. Wasenius i Torp;
utn. till komm. i Sveg-Lillherrdal 3 dec. 1794 m. tilltr. 1795; aflade med
hedrande vitsord pastoralexamen 8 apr. 1807, fick transport till sacellanien
i Sundsjö-Refsund 1809 och fullmakt som khde i Sveg, Lillherrdal och
Älfros 25 aug. 1813 samt tilltr. här 1 maj 1814. Han åtnjöt sin försam¬
lingsbors stora förtroende och välvilja; erhéll 1 febr. 1828 n. h. v. af prost
och afled 25 apr. s. 4.

G. 1) */, 1792 i Torps prastg. m. Ingrid Christina Grundahl, f. 8/1 1759,
dotter till komm. Salomon Grundahl i Offerdal-Alsen, + 1/4 1817 i Sveg;

2) %/1 1818 i Hede m. Sophia Christina Nordenstrom, f. 11/) 1785, dotter
till kontr. prosten och khden Olof Nordenstrém i Offerdal, anka efter hand.
Erik Falck i Trondhjem, + pa Ofvermon i Sveg ™/2 1823;

3) U/u 1825 pa Ofvermon i Sveg m. Elisabeth Charlotta Renhorn, f. 14/,
1789, dotter till 2. komm. i Skelleftea Olaus Renhorn. Hon beviljades ett extra
nådår och afled i Skellefteå *"/, 1858.

Barn, 4 st. i1 giftet: Salomon, f. *4/s 1793 i Torp; Evik Edvard, f. */1 1795 ib.,
komm. i Lillherrdal, se nedan; Catharina Margareta, f. 1/11 1796, g. m. kapellpred.
i Linsell S. Mellgren, se nedan.

Ty.: Theses miscellanee pro ex. pastoral. Hsand 1807.

26. Anders Borgström (1830—45), regem. pastor vid Jamtlands
reg.; erhöll fullmakt som khde i Svegs pastorat mars 1829, tilltr. I maj
1830; utn. khde i Nätra 18 nov. 1844 m. tilltr. I maj 1845.

27. Erik Vinnberg (1846—61), f. 27 dec. 1799 å Frösön.
Foraldrar: majoren vid Jamtl. regem. Erik Casimir Vinnberg och Erika