OCR Output

SUNNE 51

latin öfver konungar, namnkunnige enskildte personer, samt märkvärdiga händelser ur
Sveriges historia. Fyra prisskrifter, jemte bihang. Hsand 1843.

28. Anders Fredrik Delin (1853—54), f. i Delsbo, Halsingland,
17 juli 1803, föräldrar: komm. Per Delin och hans senare maka Christina
Maria Sundius. Stud. vt. 1820, afgångsexamen vid teol. seminariet 25
maj 1823, vice kollega i Gefle ht. 1826, prästv. 17 dec. 1826, past.ex. 9 juni
1834, regem. pastor vid Hälsinge reg. 7 sept. 1836, tilltr. s. å., därjämte
hospitalpred. i Gefle 22 apr. 1837; andre stadskomm. i Gefle 8 dec. 18531,
tilltr. I maj 1852. Utn. 12 apr. 1853 till khde i Sunne, hvilken utnämning
klandrades i Hsandsposten, men han stod ej länge sin medtäflare i vägen,
enär han afled redan 5 dec. 1854. Framstående både. som människa
och präst.
G. 1837 m. Maria Charlotta Ström, f. 1815, dotter till öfverstelöjt. Carl
Petter Ström. Änka och barn erhöllo 2 nådår.
Barn: Maria Helena, f. 28/2 1838 i Gefle, g. m. landssekret. Per Gottlieb
Rissler, + 2/7 1866; Per Victor, f. 25/3 1840, kapten vid Jämtl. fältjägare, + 4/s 1898;
Otto Wilhelm, £. 1842, länsman, + 1872; Fanny Charlotta, f. 25/5 1844, g. 20/19 1868
m. bruksaégaren Johan Barthold Edvard Dahlgren, t i Karlstad 22/14 1910, begr.
å Ransäters kyrkogård; Fredrik Georg, f. 1846, bokhållare; Julia Andreetta Elisa¬
bet, f. 9/4 1850, g. *4/s 1870 m. sin svager landssekret. Rissler, + i Ostersund °6/1
1924;.Henrth, f. 1852, 1 1854.

29. Mag. Olof Jakob Weider (1858-61), f. 4 okt. 18041 Brunflo.
Föräldrar: major Daniel Fredrik Borin och Justina Elisabeth Weider.
Intogs i Frösö skola 19 febr. 1815, i gymn. i Hsand 1822, stud. i Upsala
1826; prastv. i Upsala domkyrka 21 juni 1929 till pred. vid Gyljens bruk i
Ö.-Kalix, men fortsatte sina studier för graden och promov. till fil. mag.
i Ups. 1833; v. kollega i Piteå s. å., ordin. kollega vid Frösö skola 10 dec.
1834; past. ex. 1835. Vid khdevalet i Sunne 28 nov. 1852 hade alla röster,
med undantag af en, tillfallit honom, men vid valet 4 nov. 1855 erhöll
komm. S. Backman röstmajoritet. W. utnämndes emellertid till khde i
Sunne och tilltr. I maj 1858. Afled 31 jan. 1861, begrafven på Östersunds
kyrkogård i samma graf som modern.

G. 18/, 1838 m. Sara Maria Ruuth, f. 19/, 1817 i Sveg, dotter af khden Ale
Chr. Ruuth i Hede, afled i Stöde prästg. 9 febr. 1868. Barnlés.

Tr.: De Aelia Capitolina, pres. C. J. Almgvist, Ups. 1828. — De poesi sacra
Latina medii evi in Svecia, p. 5 pres. J. H. Schröder, ib. 1833.

30. Ernst Arbman (1863—96), f. 2 nov. 1818 i Undersåker,
son till khden i Offerdal Johan Olof Arbman. Intogs i Frösö skola okt.
1826, i Hsands gymn. 1832; stud. i Upsala 17 okt. 1836 ägnade han de
första åren åt studier för filosofiska graden. Efter en tvåårig frånvaro