OCR Output

50 SUNNE

+ A Hsands hospital 1831; Margareta Christina, f. 17/, 1797, g. ®/2 1815 m. haradsh.
Carl Henr. Cavallin på Kungsnas, Nas, f 16/19 1878; Olof Daniel, f. 27/4 1798,
literat radman i Sthm, + 14/19 1876; Evica Dorothea, f. 3/8 1800, g. 17/, 1823 m.
komm. i Hallen Magnus Bernhard Festin; Carolina Gustava, f. 20/5 1802, g. 18/
1825 m. Ofversteléjtn., postmast. Carl Adolf Charlier, + 2/1 1875; Maria Magda¬
lena, ¢. ™/s 1805, sinnessvag, + °°/7 1879; Eleonora Lovisa, f. 23/3 1807, g. 38/s 1840
m. khden i Hede J. P. Wikstrém; ¢ 1/1 1880; Nils Emanuel (Manne), f. 17/5
1813, kapten vid Västernorrlands beväringsbat., 1 i Östersund a, 1860. |

Tr.: De poétis in Suio-Gothia grecis, sp. 3, pres. M. Floderus. Ups. 1788. — De
temporis et zternitatis discrimine, pres. P. N. Christiernin, ib. 1790.

27. Mag. Gunnar Backman (1829—48), f. i Rödön 2 juni 1762,
aldste sonen till Simon Gunnarsson och Brita Enochsdotter pa stamgarden
Backen, efter hvilken han antog tillnamnet. Stud. i Upsala vt. 1784,
prom. fil. mag. där 1791, speciminerade i Lund och blef där esthetices
docens 1793. Vann 4 gånger högsta priset för inskriptioner och sinne¬
bilder i Kgl. Vitterhets-Akademien 20 mars 1792, 1796 och 1803. Rector
cantus och director musices vid Hsands larov. 11 okt. 1797, speciminerade
för gymn. adj. befattning därst. 1805, utn. rektor vid Frösö skola 23 nov.
1808 med tilltr. I maj 1810, erhöll premium för sin drift vid skolbygget
på Frösön 1813; afl. past. ex. 1826, utn. khde i Sunne 25 apr. 1827, tilltr.
1829, hon. prost juni 1832, inspektor öfver Frösö skola nov. s. å., jubelmag.
1842. Redan vid prästmötet 1812 var han orator, så ock vid jubelfesten
1817. Såsom stiftets senior afled han 15 okt. 1848. En mångsidigt be¬
gåfvad man. På senare åren intresserade han sig för botanik. |

G. 24/s 1807 i Sthm m. Anna Catharina Agorander, f. i Hsand 25/5 1785, ta
hemmanet Räcksjön i Sunne 18/, 1862. |
Barn: Johanna Gustava, f. i Hsand 17/3 1808, g. m. komm. Simon Backman
på Frösön (se nedan); Brita Magdalena, f. 14/, 1809, g. 2/9 1837 m. kapten Carl
Georg Kuylenstierna, Silje, + 27/19 1889 i Ostersund; Simon Gustaf, f. 16/3 1811,
v. kommiss.landtmätare, drunknade jämte en 11-årig systerdotter under en
_ sladfard å Hölasjön i Hallen 9/14 1845; Erica Catharina, f. 9/, 1812, g. 2/5 1833 m.
komm. J. A. Liljesköld i Hallen; Sofia Maria, f. 28/. 1818, g. 2/2 1858 m. sin
svåger 1. landtmat. Erik Christiansson Burman, { 9/, 1889 i Ostersund; Carl
Johan, f. 2/5 1822, fil. mag., rektor vid Luleå allm. lärov., ti Stäm 1/5 1898;
August, 23/10 1823, kommiss.landtmät. i Västerbotten, + 22/6 1907 i Sthm; Char¬
lotta Carolina, f.™/4 1825, g. 1844 m. 1. landtm. Erik Chr.son Burman, f 31/y 1857;
Fredrika Emilie, £. 1/4 1828, g. 1/s 1845 m. landshéfd. i Umea Axel Georg WAst¬
felt. 1/5 1900 pa egendomen Tryfall, Vastra Ny, Östergötl.

Tr.: De presenti annon& difficultate, pres. J. U. Schenberg. Ups. 1786. — De
natura similitudinum ex Homero, p. 1, pres. C. Dahl, ib. 1790. — Specimen sublimi¬
um Homeri imaginum. Lund 1792. — Theses 1805. Homerus comparans sive simi¬
litudines ex Iliade et Odyssea... Hsand 1806. 4:0. — Inscriptioner och sinnebilder pa