OCR Output

SUNDSVALL 31

KOMMINISTRAR.

1. Carl Johan Isak Ekwall (1859—70). f. i Malmö 17 juli 1812,
son till placemajor Carl Ekwall och Kristina Sofia Beckstrém. Stud.
i Lund 13 aug. 1831 filol. kand. 15 juni 1839 prastv. i Lund 19 dec.
1841, past.-ex. 14 juni 1849. Inom Lunds stift tjänstgjorde han alltifrån
ordinationsdagen dels som adj., dels som v. past. i flera férsamlingar till
juni månad 1856, da han åtog sig prästerlig tjänstgöring i Ljustorps, sedan
i Selångers pastorat. Erhöll 29 jan. 1858 fullmakt å en folkskole- och
seminarielärarebefattning i Hsand, och beviljades indigenatsrätt i Hsands
stift 1859. Utn. komm. i Sundsvall 21 nov. 1859, tjänstgj. tillika som
vik. kollega och extra lärare vid Sundsvalls läroverk ht. 1862—vt. 69. Afled
i Sundsvall 24 nov. 1870. Han ansågs för synnerligt skicklig pedagog
och verkade i denna egenskap både vid folkskolan och elementarläroverket
samt såsom privatlärare.

G. m. Elise Marg. Larsén, £. 1823, dotter af prosten i Brågarp Per Larsén
och Petronella Constantia Hjertstedt, + i Lund 1886. En dotter, f. 1°/i9 1862.

Tr.: Vid drunknade mästerlotsen Christian Hammarlunds graf i Malmö den 26
juli 1846. Malmö 1846. — Predikan, bållen på Långfredagen år 1849, uti Lunds dom¬
kyrka, ib. 1849. — Luther’s Lilla catheches bibliskt-enkelt omarbetad fér folkskolan af
Carl Ekwall. Hsand 1859.

2. Olof Modin (1872—81), komm. i Skog, utn. 14 okt. 1872 till
komm. i Sundsvall och tilltr. genast, tillf. pastor harst. jan—juni 1877
samt fran 27 mars 1878 under prosten Saléns sjukdom och under ledig¬
heten efter honom. Utn. khde i Torp 1879 tilltr. I maj 1881. Se Torp.

3. Olof Emanuel Arbman (1882—1900), komm. i Sveg-Linsell,
utn. till komm. i Sundsvall 20 maj 1881, tilltr. 1882. Valstriden stod
mellan honom och fangelsepred. J. P. Linde. Utn. khde i Borgsjé 20 mars
1900, tilltr.-s. a.

4. Karl Gustaf Kjellgren (1900—12), khde i Sundsvall, se ofvan.

5. Anders Waldemar Edwall (1912—19), f. i Öfver-Kalix 29
juni 1871, son till kontr.prosten och khden Karl Johan Edwall i Tors¬
åker. Efter studier i Hsand stud. i Upsala ht. 1889, aflade dar de teo¬
logiska examina I8gI1—g5 och prastex. i Hsand 1 juni 1895 samt prast¬
vigdes följande dag till past. adj. i Torsåker hos fadern, past. adj. i Byske
I febr. 1896—31 maj s. å., därefter i Skellefteå från 1 nov. 1896; v. pastor
i Burträsk, v. past. i Ramsele 1900, vakanskomm. i Fjällsjö och lasaretts¬