OCR Output

24 STÖDE

2) 7/10 1871 m. Margareta Johanna (Hanna) Norberg, f. */11 1835, dotter af
haradsdom. handl. Israel Norberg i Vastby och Carin Nyberg samt anka efter
sjékapten J. Nenzén, + */1: 1922 i Sundsvall.

Barn i forra g.: Johannes, f. 27/, 1854 i Hsand, bosatt i Australien: Anna,

f. 13/6 1856, g. *4/) 1885 m. professorn, med. d:r Anders Gustaf Wide, + 2°/s 1925;
ae £. a), 1858, g. m. khden i Skön J. Andersson Bråten, änka 1910; Maria,
f. 15/4 1862 i Stéde, ¢ s. d.; Petrus, £. ?/s 1864, fil. lic., lärov. adj. i Lulea, sedan
1912 i Jönköping, + dar 20/, 1914. — I senare g.: Salomon, f. ?/s 1874, officers¬
aspirant, underintendent, tandlakare, ¢ ™/12 1915 i Tyringe; Jenny Katarina,
f. 5/, 1876; Catharina Maria, f. 16/9 1877; Ulrika, f. 18/. 1880.

Tr.: Predikan pa Marie Bebadelsedag (i Predikn. af Hsands stifts prester 2., 1884).
Predikan på Palmsönd. (i Vårt lands predikobil. n. 13, 1887). — Predikan på 4 sönd.
eft. Adv. (i Predikn. öfver nya text. utg. af Ev. Fosterl. stiftelsen 1, 1898. — Några pre¬
dikningar, m. förf:s porträtt (utg. af prof. A. G. Wide). Sthm 1900.

2. Olof Konrad Hellzén (1902—21), f. i Njurunda 13 nov. 1847.
Föräldrar: hemmansägaren i Helgom Per Hellzén och Marta Brita Burman.
Efter afgångsex. i Hsand 1 juni 1871 stud. i Upsala ht. s. 4., undergick
teol. fil. ex. 15 sept. 1873 och teol. kand. ex. 30 maj 1879; extra lärare
vid Sundsvalls allm. lärov. ht. 1879 och v. lektor därst. vt. 1880; prästv.
i Hsand 5 sept. 1880, past. adj. i Skén 8 okt. 1880—30 apr. 1881, v. past.
och v. komm. i Sundsvall 1 maj—15 juli 1881, åter past. adj. i Skön; utn.
komm. i Njurunda rg juli, tilltr. I dec. s. å., innehade under åren 1882—93
kortare förordnanden att jämte egen tjänst bestrida pastoralvården i
Njurunda; utn. i nåder till khde i Selånger 14 okt. 1892, tilltr. I maj 1894;
khde i Stöde 20 mars 1900, tilltr. 1902. Inspektor för Sundsvalls allm.
lärov. från 1910. ILNO 1906. Afled 15 dec. 1921. Acting
flardfri och sympatisk. |

G. 7c 1884 m. Karla Evelina Kristina Weckman-Sandelin, f. i Nysatra
tl, ae dotter till sjékaptenen Karl Magnus Frans Weckman och Evelina

Kristina Olivia Bergman, + i Stéde *4/s 1924.

Barn: Petrus Harald, f. i Njurunda ?8/, 1885, fil. kand. och mag., lärov.

adj. i Sundsvall 1916; Valborg Märta Kristina, £. 3/3 1887, skolkökslärarinna, g.

19/49 1920 m. folkskollär. Richard Westerlind, Skön; Magnus Ivar, f. Sa 1889, fil.

kand. och mag.; Frideborg Eva Alexandra, f. 18/19 1891, handarbetslararinna, g.

UM, 1917 m. jagmast. Arne Waldemar Karl Lejdstrém, Ljusdal; Signe Gertrud

Evelina,t. 4/3 1893 g. 20/7 1920 m. bibliot. konsulent, fil. kand. Fritz Harald

Nordstrém, Domnarvet; Olof Fredrik Ragnar, f. i Selanger *8/, 1895, med. lic.;

Ingeborg Hedvig Margareta, f. 4/9 1896, sjukgymnast, Ljusdal; Konrad Sigurd,
fort 3/5 1808. |

Tr.: Predikan på 1 sönd. eft. Påsk (i Predikn. af Hsands stifts prester 1., 1883).
— Predikan vid prästmötet i Hernösand juli 1897 (i Prästmöteshandlingarne).

SUNDSJÖ, se RESUND.