OCR Output

STIGSJÖ 13

G. 21/19 1838 i Refsund m. Sofia Katarina Tideman, f. i Rödön 9/9 1810,
dotter af majoren Herman Tideman och Anna Olsson; + i Upsala "/4 1879.

Barn: Katarina Theodora Antoinette, {. i Refsund %5/2 18309, g. 185% oh.
landtbrukaren Carl Gustaf Nydahl i Nygarden, anka 1903, f 6/1. 1909; Gustaf
Herman, f. ?/8 1840, sjökapten, ansedd och oförfärad befalhafvare; på sin resa
med skeppet Pallas mellan Mauritius och N. York gick han öfverbord och drunk¬
nade 19/4 1883; Hulda Mavia, f. "/1 1842, t ”/s 1855 i Stigsjö; Carolina Vilhelmina,
f. %/y2 1846, g. %/7 1866 m. landtbrukaren Erik Nydahl i Hamre, brorson till
svågern; Richard, f. 8/12 1848, komm. i Linsell; Emma Ulrika, £. ®®/s 1850, g. 22/8
1881 m. torparen Jonas Gerdin i Brunne, + "4/2 1897; Vendla Augusta, f. i Stigsjö
28/3 1854, hade modeaffar i Hsand, g. 3/1 1880 m. skeppshandl. Walfrid Edv.
Widestedt, ¢ i Sthm 1/12 1902.

Viksjö prästbord blef säte för de följande komministrarna.

4. Alexander Emanuel Bill (1869—89), se khdar i Säbrå.

5. Gustaf Herman Nydahl (1890—98), past. adj. i Stigsjé 13
juni 1888, v. komm. i Viksj6 23 maj 1889, ordin. komm. i Stigsj6-Viksj6
18 jan. 1890, tilltr. I maj s. a.; tilltradde ss. komm. i Ofverlannas 1 maj
1898; sist khde i Hällesjö, se där vidare.

6. August Edvard Carlbom (1898—1909), khde i Fjällsjö.

BRUKS- OCH KAPELLPREDIKANTER I VÄSTANÅ OCH VIKSJÖ.

(Fortsättning från Säbråserien.)

1. Nils Olof Flodstedt (1804—18), hit forordnad 23 maj 1804.
Sist komm. i Högsjö, se Gudmundrå komm. n. 16.

2. Simon Petrus Norman (1818—21), förordnades 25 mars 1818
att tillsvidare vara bruks- och kapellpredikant i Viksjö förs., erhöll förordn.
21 mars 1821 ss. past. adj. i Nordingrå. Sist komm. 1 Säbrå.

3. Pehr Nydahl (1821—38), f. 20 dec. 1786 i Stigsjö, son af bonden
Lars Persson i Nygarden; stud. 1 Upsala vt. 1808, prastv. 31 jan. 1811 till
komm. adj. i Stigsjö, d:o i Bjertrå några månader s. å., past. adj. i Gud¬
mundrå 20 mars 1813, curam gerens pastoris därst. febr. 1819— maj 1820,
v. pastor i Säbrå till I okt. s. å. och tillika predikant vid länshäktet, v.
kollega i apologistskolan i Hsand till maj 1821, därefter v. bruks- o. kapell¬
predikant i Viksjö, erhöll 14 sept. 1823 ordin. fullmakt på denna tjänst.
Död 14 sept. 1838. ;

G. 1822 m. Marg. Charlotta Decker, £.i Torp 12/1, 1780, ¢ i Ultra ®/19 1858.