OCR Output

10 STIGSJO

Lindqvist. Stud. i Upsala ht. 1850, ingick i Norrlands nation, aflade med.
filos. ex. maj 1854, men afbröt sina medicinska studier för lomhördhet.
Efter afl. teol. examina erhöll han infödingsrätt inom Hsands stift aug.
1857 och prästv. i Sthm 21 sept. s. å. samt förordn. till v. komm. i Oviken
under komm. L. E. Festins sjukdom, men redan i okt. s. å. blef han past.
adj. 1 Refsund. Utnämndes till ordin. bruks- och kapellpred. i Viksjö
I mars 1858; past. ex. maj 1867; khde i Skorpeds nya pastorat 20 jan. 1868,
tilltr. I maj 1869. Erhöll fullmakt å Stigsjö past. 26 aug. 1872, tilltr.
I sept. s. a. Afled 9g aug. 18go.
G. 1) */2 1862 m. Lydia Maria Tiselius, f. i Hällesjö 29/3 1838, dotter till
inspekt. pa Ljunga bruk Gustaf Adolf Tiselius och Maria Helena Staaf; + i Stig¬
sjé prastg. 8/. 1875;
2) 3/10 1878 m. Johanna (Hanna) Lindblom, f. ®"/12 1855 i Hsand, dotter
till handl. Anders Lindblom; + 9/3 1913.
Barn i forra giftet: Lydia Maria, f. *8/4 1863 i Viksjé, g. ™/11 1895 m. Per
Gavelius, folkskollarare i Graninge, anka 1901; Mdrten Gustaf, f. 1/4 1865, +
i Stigsjö 3/12 1880; Gertrud Katarina, f. 12/, 1867, tv., g. 6/4 1893 m. komm. Goran
Frést i Dal; Julius Johannes, f. #/s 1867 tv., mdbelsnickare i Umeå, sångare med
mycken musikalisk begafning, ¢ 1/1 1913;. Karl Imanuel, f. 1/1. 1868, handl. i
Guldsmedshyttan, Västmanl.; Per August, f. 1/5 1874 i Stigsjé; Anna Charlotta
Fredrika, {. 18/6 1875, t ®"/2 s. &.; —i senare giftet: Anders Wilhelm, f. ?/s 1879,
kontorschef i Hsand; Marten Gustaf, {. *°/s 1887, + °/s3 1891.

6. Nils Bergman (1893—1909), f. 6 okt. 1844 i Bjertra, son af
hemmansdgaren Jonas Jonsson och Anna Margareta Olofsdotter. Med
afg.-ex. fr. Hsands larov. 30 maj 1870 stud. i Upsala ht. s. a., v. kollega
i Sundsvall vt. 1872; efter att ha erhållit dispens från prakt. teol. ex.,
prästv. i Hsand 15 mars 1874 och förordn. till v. past. och nådårspred. i
Frostviken. Befullm. komm. i Torsåker-Dal 10 nov. 1874, tilltr. I maj
1875, innehade åtskilliga förordnanden att tillika bestrida pastoralvården
i Torsåker och komministerbefattningen i Ytterlännäs; utn. khde i Stig¬
sj6 30 maj 1801, tilltr. I maj 1893. Afled 4 okt. 1909 å Hsands lasarett
efter operation för kräfta.

G. i Sthm "/; 1877 m. Vendla Stjernberg, £. 3/& 1841, dotter af komm. Gustaf

Oskar Stjernberg i Ytterlännäs och Brita Christina Starrin.

Barn: Jonas Gustaf, f. °/7 1878, + i Dals prastg. Y/; 1883; Anna Ivene, f.

8/4 1879, T 15/, 1885 i Dal; Ruben Nicolaus, f. 28/45 1881 i Dal, stud. i Upsala 1906,

gymnastikdirektér, bosatt i Liibeck; Ruth Elin, f. 5/30 1884, g. 15/y 1907 m.
handl. Erik Emanuel Wessblad i Brunne, Stigsjö.

7. Ernst Daniel Sakarias Rudin (1911—- ), f. 9 sept. 18641
Bromma församling, Sthms län. Föräldrar: teol. professoren vid Upsala
univ. dokt. Erik Georg Valdemar Napoleon Rudin och Julie Marie Luise