OCR Output

HERNOSANDS STIFTS
HERDAMINNE

BIDRAG TILL KANNEDOMEN OM
PRASTERSKAP OCH KYRKLIGA
FORHALLANDEN TILL TIDEN
OMKRING LULEA STIRTS
UTBRYTNING

AF

LEONARD BYGDÉN

¬

FJARDE
DELEN

AA
©
UPPSALA OCH STOCKHOLM
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A. 8.