OCR Output

4

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret. den 30 april 1907.

Nils Kruse.»

Umeå, i Landskansliet, den 6 Maj 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.