OCR Output

3

Hemmansdelen, !/s32 mtl, saknar åbyggnader med undan-:
tag af tvänne lador, äger skog till husbehof och å densamma ut¬
sås 1,5 hl. korn samt vinterfödas 2 kor och några småkreatur.
Hemmaansdelen är bevillningstaxerad till 1,800 kronor och salu¬
värderad till 1,700 kronor.

De, som äga fordringar, de där ur fastigheterna skola utgå,

eller annan rätt, som vid auktionen bör i akttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Skellefteå i Kronofogdekontoret den 21 Mars 1907.
Alarik Dalqvist.»>

Umeå, i Landskansliet, den 4 April 1907.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.