OCR Output

3

Fredriksson tillhöriga ?/e, mtl Titt. Ba bekomma 25 st. bygg¬
nadstimmer om 15 alnars längd och 7 tums diameter i topp.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 6. Till kännedom meddelas följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 28 Decem:
ber 1906 fastställd hemmansklyfning å ?5/ss4 mtl Skrafvelsjön
N:ris 2 och 3, Litt. O PQ 5, har genom förening bplifvit be¬
stämdt, att ägarna till ?/1nrs mtl N:o 2 hafva att å skogen will
5/96 mtl N:o 3 inom den 1 Oktober 1908 taga 50 st. hustimmer.

Ägodelningsrättens ordförande.»

Umeå, i Landskansliet, den 9 Januari 1907.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,