OCR Output

14

Uppskattning

af årliga underhållet för samtliga inom socknen befintliga vägbroar, trum¬

längd i
meter

Årliga un¬
derhålls¬
kostnaden

mor och skyddsvärn:

Broar:
fulväpront ned Handräckon öfver bankarmes. sosse
IsrmklöRekdöRg ang CK
Lilltjärntrumman mellan km. 1— 6
Tväjtbron ... AR AE NR AS Ser AR pek
Forsbörgstrumman ER RA RR
SUTTIT lan
Kvarnbäcekbron . SR RR
Brobäcktrumman
Flötjänbron...
Långatvabron ...
ERA EO aa RE at Rd or äe det Ra linse R SR rnthe Ae a
Krokbäckbron...

Fläckseltrumman .. SS

TREES (yttorom (Gända) .

Kålamilbron ns re

Skoträskbron .. ST RE RO ia a UN Es a TE EA anse oe HÅ BR oder dosa
Torvikbäckbron .. ;

NRA

Gargbron....

Komyrbron .... |

fövärnbäcktrusmrh at >. SA ae
Kvarnbäckbron Re An
Holmforstrumman ..
Vjnmyrbäcktraman...
Storroningstrumman ...

FA

oss fos

OQO
SA OTO ORO SER OTO ODD

wo

Fe DI

(COA
c>
IUI OL OH OD OKOLOUN OD ON ILOCITB OT

Kronor
160 st. mindre trummor och vattenfar TR Oh Rp rp Na
Häåndräcken RR RE

FA
DI
ot
(de)
|

2

NI
NS
SA

|

| S:a Kronor |
Sorsele den 28 november 1906. |
J. G. Lindberg.

Ordförande.

Gust. Öhrnell.

Af Konungens Befallningshafvande utsedd ledamot.

1,479—