OCR Output

12

(ler stttnr me STR

CT RR EA 6 TERS
394 Ruoptokheden Pe AT Nilsson ae se EL ÖRE) ELO 6198
; | Hensamme se SA | 2188 | |
3:00 ERS OLIN ET Jöamssom oh 223 al. LION 1570
PHensamumelv son sffr ss 812 09 2
396 Råstrand 1 TP as) I 23Johbh. Alfe, Johansson ««-cw L6ZHHT2)-+-20106 20106
Od RAstrand oc. Hednäs >/328 ÖlLSetn J. BD JOHANSSON oc. 6514112 71/85 785
398 . Sea) OLJE ABLATISSOm ss GORE 8 gl72
BSK SAnm 26 vol) KE
399 i RS AL AL amassonm oo 2055-065 T2PN 12121
400 fos (UTA Ar. VO ADLarmsson oo oc 203101 6). T2j21 1227
401] 1/32 | 20 Holmsunds aktiebolag .......... 29016) 6] 17/44 17144
AOCk a da ölet Man From sog 13 Ck 0 262 21/62
403 oa SINE PB. Johansson oa 2181-161 13108 13/08
04 ed OLE Nilssons T30lS] öl TES 7185
405 Sea TN IE AV Nilsson och som ö.v 218-161 13108 13108
406 13/192 | 21| Sandviks ångsågs aktiebolag) 305|11 6) 18/31 18131
407 fe P. C- Helan oss SILL BID 10.46
TDeEnsamme soc a 9 6193 | |
408 fer TOG ust Hedmaänt ooo 971 MN 8/72
409 Jönsarbo Nee ROLE sunds aktiebolag rt FÖL 9 6/84 17144
D:o I) 17606) el 10(60]) ;
LOFT Klä ppnas 182) 20) Flolmsunds aktiebolag. —<. 1 200166 Ta 17/44
411 Grundsunda |1| Y/32 ÖJ AT AMderssön oo td STUM 0 RS 32
412 Gargås IE Sa Erolmsunds aktiebolag. 4437] 6) 26/62 27190
DO LT 2SIL0R. 28 f OR
413 Västanås 1 2 fea i | SÖLA. ANdORSSON Siten. vunnen | 206]H6I10]---26H6 26116
TlA 1/39 SJ VV Andersson mv) > O9BIOL: GIB 6198
Lö lilväskadden (1 --5/ei | J6S Ljunglöfonn sas de SÖS 30 13195
416 Ses EST EO sunds aktiepolast TTi omg Ok TTO 15170
417 Gargnäs Je I OA: IE Kr SKOR SS 872
4183 Yan AK Bröms LO 121 3149
| DEnsaMde 2öl3 2 os |
419 215100) Josef Erom ss eten 2006) 9). 26116 26/16
Från Holmfors till Malå sockengräns.
1420 RS RE 1 2 Umeå Blottningsförening ...| 2119) sl ITS 1175
421 Gargnäs IR SS NS EERO 203811 8 255 24/49
Dönsammer se GO 97] z
Le Ile I IDR SO: Johansson 2 ot AST) LO3Iok 6) — 6l23h
BHensdmme saa TOO Hol 5 | 43160
DensAMime. os 2790 SK 22)
423 GL öl Ir. Råda of SES 21 l 4136
| HÖRSOMMG ess AN SAT LT2 4109
424! Åsen, afsöndring |1 SES AT Hörsman so ost ot SST 098 6198