OCR Output

11

SOS BESTRED IEA SE KRESTNA EE KA DRA ERNA STETTIN T LISE PERSERNAS RSA BOTA TSOR EROS RETAS
1 2 äl ING 6 toes 0 fa fe BD
339 Lotträsk 2/32 | 42) Holmsunds Ae 20101 8 164 | 36162

| D:0 ok STOSILOK 341908
360 Rengård 1 ee I 25) Elolmsunds aktiebolag... 168! 2110] 16/82 | 21/80
P0 NA 62121 8 4198 =
361 Asplund 1 He NES OERE J Jakob SsOm ene ser) SAGE SE 206 26116
302 Sadeliden dl Tse FÖR RIDES rn en 1307) 8) 10146 10146
363 Re AN idbere. ISO SK fö 10146
304 Tväraträsk ellerl2l so tt TöjBnk ROP. Frans . Oskar och
; Granträsk Jonas Eug. Hedman co i 165olek 1308 13108
365 124702 | köl Carl Aug. Hedman oc coh [6810 SI 13108 13108
BOOT Mvärdträsk - 2 ges I LO Jakob Jakobsson «cc co och KO IESE Ske 872
367 fs | TÖLBS A Jakobsson s-ocoooh LÖ9N SE "82 872
FOR) — Stotbacken . (ti des | OLJE AC Gradin re 109 18 872 872
369 ask IL LÖRES E ER re eb TÖRTS 872 8/72
INO Mväräträska HL see 1 KÖPA rt Karlssons fen 68 4] 8 547 | 13:95
RN nå Tee 348
It sen 1 KörGuSE Hd Karlsson .. OVAT NS 13/95
32 i Ha I HONKA Osk Carlssom ooo coh ÖIS] ä 3195 13/95
ST Ze | 23 Jonas Elolmbergt ocooocch 286101 0 20106 20,06
374 2/64 | IG Yngwe s.. Holmberg occccch LSS tl ISEN 14/82
Densamme 2011-81 IGT
al 16 OLIKA Sam. ges 218-11 ge 17/44
376 2ca I föl Al Samuelsson sx oo «ch 1638. 1308 13108
IT 2464 | föl Nils Otto Samuelsson ......... 16310] SI 308 13108
318 väe 1 TSK Ria Öberö dr TGS fö 15170
319 fer st LSIG. 1 NTSSÖKMG ssu 196!2] 8 15170 15170
380 !3/192 | 40| Sandviks ångsågs Sfuekore 436] | 8l 34188 34188
SU 20512 I SO Holmsunds aktiebolag .... 1S215LS 1460 | 26116
TNG RR 11560: 100 E
ISP 21. pr2. | LOL lsracl NYSSOM-s hest SULOR SZ 8/72
383 aa TölLJ. Bö Gradin... Fes LOG ALLO ORG 150
384 1/46 | 20) Holmsunds aktiebolag... VÄ eLGl TLA 17/44
D:o 120: 8 T0B2 !
385 5/64 | 251 Holmsunds aktiebolag... 2350 LSI 1830 ) 21180
Dio AE TATL 3 Z
386 21 äs | SÖKTE. AV JOhanSSOM ro ISB TA 17/44
387 Vänfors Il fe | 30 EHolmsunds aktiebolag......cI f3t3u Tar 26116
D:o on LE EON |
388 Öberget I: a 10): Ar Holm me Betan SBR FAS SIEADEE 8
D:0 es SST 0 fu Fl le
SSORåstrand el. Isbersj2j "46 | 20) NN JoHaAnssON usskboecskessr 9619] 6 581 | 17/44
Densamme «... 9OL2 163
390 1139 3) Holmsunds aktiebolag... BS2kL2 10198 6,98
391 t/1e | 33) Mo och Domsjö aktiobolag. 250812) 28178 28/78
392, | , 64 al JOB. ÅÄnderssöom tass. Söka 430 41361
393) Huoptokheden |T) "5256 | LOIE.. Johansson, some... 72) 6|12] — 872 872