OCR Output

10

det å |3---4=]--5 6 F8 ae re
327 Nordsjö Sea I KÖ Särna Kajsa Österberg cc JM -SI2 872
See Bockträsk - set: Köl GB: Vestermark il öasecn SA 9 2588 13108
Densamme 72 Sll4l 10 al |
329 a RO Vestertåark:......... 934114] 13/08 13/08
330 tea SVE ET fnNemark sosse SKITA 202 2162
331 64 SJ KK. Mestermark ...... 18 tll 2162 2/62
32 t/32 ölLJI GG. Durdmark i Sw AA 523 d23
300 1/89 Öl JE Un GdMmArks ene SMS PS älS
334 t/32 6): HE Eöstander ... ST OG TE JIPS dj23
330 3/82 | 18) A. Markstedt & Söner «fre 156170 15170
336 jer Kök ÖMPAN sketet tass TALAT 1046 10146
Fo fet | Ena DE Öman EE VA NA 1040 10146
338 t/16 | T2) Hedvig Sabina Öhman ........| 62|9|14 1 10146
Densamma se TÖILO 1165 |
330 tea 3I'H. A. Vestermarks arfv. ...| 26|2110] - 2/62 2162
340 Fas TORG. I Stenmark”. I STI. SITS 872
341 Mae. I TOLE 1 Stenmark... es SNNSILO 872 SIt2
3 Ta RNE Österberg och Marta 230) 4110] 23104 23154
343 "Jean | 21) Er. Osterbergi.: SSR 831 1831
344 Bäcknäs i ser ES ASB. Höglander ... 14 LO I l 13108
Densamme Fn ISO 1-0 LI34 |
345 Malåberg ie Leta köld HE RIGG Serner] LOGIK 1 O]E MAS 13195
Hensamme” sonen) ALOE AL | ka
340) Leksudden (IF 3/e2 | 361)A. Markstedt & Söner .......; 313l9l19k 31139 31139
Ba Blösblanna. du fast 30: OC Högberg os ers). 20 TIOOR 20116 26116
348 I TEST KORA zel HÖPDerg nns sens av I21101 — 872 372
349 21. bese | TS Anna from och bars 157 ROR 0 15170
350 tess SKR AJ ENT 125160 12 uu 15/70
DEnsAammÖ or sks jbs bersst 44/81 7 314 3
Jol Tags I LOKRATE JON PLM sees 1214] 7 87 37
32) Johannisberg II tA -|II2) Holmsunds aktiebolag ..........| 682181 1. 47/30
| Detsamma 2601 1.91. 23/40 | 97166
Detsamma NT SÖKES 2640
300 1/8 201 Carl Alo Brr. ooo 22 S 2180 21/80
354 1 OST. Bo OR Mo sundet) SEN SES el ÅG
JDSnSADmOÖ ens 153 8I12] 18/46 äg
305 1 NET2) Flölmstunds aktiebolag. «| ö6RMlelhk UT
Detsamma 1250 050 | 97/66
D:o (NS 36106
D:o sel 2 LKOIJILAK 20126
356 "et I 201A. Markstedt & Ior ee TäML2r coh 21180
D:0o se) L201 LÖT 200 Tk
JO Sön LA D:o cl) LSOKSMO: 13108 1308
358 Lotträsk 1 5/82 | 70! Holmsunds blktisbolag... sn - I LÖTISINON, LOIK2 | 6104
Detsamma OO Sr NGA |