OCR Output

1 2 Jere 6 ff 5 [OJO LOK mn råden LOS
290). Sandsjön Hon I LAC: Boo finder döY soc SKALA 2 12121
291 Ba ROR Karlsson. ET GONE TOG 10146
292 1/48 St Kark RB Johanson - LG 46|5115 6198 6/98
20008 Sandsele 1| 5/64 | 17) Sandviks ångsågs aktiebolag 98815] 14182 14 82
294 23 äs | 22 Jonas Jonsson TSL 19 19/18
295 Se IL Jonas AL JORSSOR usd HS 7185 7185
296 /e4 | 18) Sandviks RENT aktiebolag 104|7I15] 15170 15170
297 21 382 LL 20RE SS Jonsson. : frö TA 17/44
298 JR 6| Sandviks ångsågs aktiebolag TLA 1176 5193

Detsamma STOR SA | Sa
299 2 NG IJIN JOUSSOM es SOLO 7/85 7185
300 Jes | 23) Jon. Stenvalls arfys soda 200610] 20106 20106
301 3 He I 30 Sandviks aktiebolag... 286120 2362 31/39
Detsamma SOL 9 2 | ES
302 fa KÖR Briksson.. BOT 13195
303 1 EAT 2 Sandviks aktiebolag. 242 YR NS 21/80
304 i ös ll DASandviks d:0 SL2 9 2809 47109
Detsamma rer h LR TR ; |
303 21 Keso | 20LR. CC Stenvall son oo L3RI Ao 200 21180
Densamme «.... 1419112 il |
306 21. Hä OR. Aug. Stenvall .. ST IL2 TOG 10/46
307 20 fe | 20 Sandviks ångsågs akticbolag 14513]12] 17/44 17/44
308 a es AGA VV. Garlsson i KOMA RR 12/20
309 ML Hee ILS BINDS SOME Johansdotter. |. 945 1k34 11134
310 Jr ös förRetrus Nilsson oc AST INGA 11134
SLI 3 er LOT I RE Joh ROR SKR 872
SID Sr 6 LL LOFOT SC Jönsson T210lL2 SKE 872
313 Afvanäs fear la. 0. Lindberg g nock JT
Ummdbera LÖO T2E 30 13108
314) Bredriksborg (1 >se: 1100 Holmsunds aktiebolag... sr 207ISK2K 2404 | 87120
Detsamma see 41 6226 T
ST forvikselel tl See ol föl lonas Andersson. cd LOIS TTO 151001
3E6 ms | 14 Holmsunds aktiebolag... SLA AR 12e
STA ffs ej Artur V. Bergström sc. 28 3 31/49
SIS SaAppevnas j I öst) dS Holmsunds aktiebolag —c.c Id GIS 17 341)
Dö 260) | 3 44/80) 85146
ök 233210] - 231321)
310 tös | 30LJE GT IKristoferssons — = >. 201610 2016 26/16
320 Källbäck I 264 | 02) Hölmsunds aktiebolag... —| 205210 20152 | 54106
| JD:0 söner LA LOI AF DA |
321 fet I LOL JGR JOhATSsSOn ts 97-10 ST 872
FJA2 SER LOLJE VE JöRanssom st 96151 9 872 872
220 ae 201 Hölmsunds aktiebolag... ——L 23210 9 20193 20/93
J24 Nordsjö i 32 fl OA Markstedt. & Sönek.occ TOA TT 9 Tua 17/44
325 Sea vl RANE OR Grundström ...c sc ch Hö Ol TORG 10/46
326 sea OR AN Girumelströmt I 6 9 TOG 10146