OCR Output

54

60
61
64

252

256
266
288
298

331

334 I

362

bo
Ww

15
14

12

41
15

28
33

18
13

26
12
29

27
21
56

28

15
Io
17
30

30
39

Viktigare rattelser och tillagg.
(Provisoriskt blad.)

star [1553], las [1553—55]. Sistnämnda år utgaf Herr Bengt likaledes en
kostgärd.

$5 1671, las I170K

» Helgum, läs Boteå prästg.

Herr Hans kaplan ar Johannes Olai Gestrinius, sedan khde i Skanella, Upl.,
enl. en bevarad räkning mellan honom och khde Ol. Kuuth angående häf¬
dandet af Anundsjö prästbord (Hdmh). + 1654. (Fant, Arkestiftets herda¬
minne).

Komm. P. Ahlbergs änka Joh-:a Abigael Braun, {. °/11 1801, ¢ i Anundsjö ??/8 1886.

Komm. S. Svensson férsta fru drunknade under badning i Anundsjén.

Marg. Ulrika (Sundelin), g. Holmström, + *"/s 1882 pa Backen, Umea.

Mathias Beronis, + Martini tid (11 nov.) 1642, efterl. änka och 7 barn i små om¬
standigheter (enl. prosten i Sjalevad L. Agrelius’ bref ?’/1 1643. Hdmh).

Maria Ulrika (Hellberg), g. m. rådman G. P. Rönblad, Hsand.

står 1839, läs 1849. /

Ernst Herman (Wagenius), folkskollar. i Bélan, Enanger, + i Hudiksvall, febr. 1923

g. ””/e 1838 i Sidensjö prästg.

Regina (Ocklind), g. Sunding, + på Svenstavik °/1 1907. .

Fredrik Gunnar (Strinnholm), bankkamrer, + i Skellefteå 7"/1 1923.

star 7"/9 1724, las ?"/s 1724.

» bonde, läs boende.

Magdalena (Turdin), g. Salin, f. 1644, + i Nordingrå ”?/9 1697; modern nämnes
Karin Joensdotter (Nordingrå kb.).

Carl Gustaf (Sedén), regem. pastor, + ”/1 1830 (HST nn. 1):

Barn: Anna Christina (Blom), f. i Stugun ™/s 1797; Nils Henning, f. 1"/2 1799.

Har uteglémd: Per Allberg, utn. kapellpred. ”/s 1845, tilltr. ej, se Anundsjö,
Komm. 20. :

Gideå kyrka grundlades 1807, invigdes 1818; tornet uppfördes 1823 och om¬
byggdes 1907.

Selma Julia Elisabeth (Lindblom), + i Trehérningsjé 1°/7 1883:

Prostinnan Johanna Andreetta Sidner, + i Torshälla 18/9 1906,

Catharina Christina (Nesmark), g. Lund, + i Aspby °°/12 1866.

Hammerdals äldsta kyrka stod på Kallsnäset norr om sjön (P. Olsson, Bilagor
till kulturkartor. Östersund 1897 s. 13).

Komm. M. Flodins änka + ”/7 1861 i Resele (66 år 8 m. 28 d.).

Brukspred. P. Wagenius’dotter Gertrud Margareta, g. "/1 1799 m. prosten d:r
Wilhelm Huss; + 7*/1 1859, se Ljustorp. |

står 1843, läs 1814. .