OCR Output

HÖGSJÖ MED HEMSÖ 373

kan vid skördefest, ib. 1899. — Utg. Julkalendern »Ledstjärnan» 1900, »Julstjärnan»,
religiös, estetisk kalender, 1903. — Predikningar i samlingen: »I Herrens gårdar», Ups.
1916. — I ensamma stunder, tänke- och andaktsbok för fångar, utg. på uppdrag af
Kungl. Fångvårdsstyrelsen. Sthm 1916. — Bidrag till den i Danmark utg. »Bonnebog
i brug i Fxngsler» 1918. — Boken om Högsjö. En norrländsk sockenkrönika. Kultur¬
bilder, sägner och minnen. Sthm 1918. -— Redig. tidn. Fosterlandet, Sthm 1889—91,
Illustrerad missionstidning, ib. 1891—92, Ledstjärnan, illustr. religiös-politisk tidn.
för alla hem, från 1898, samt på uppdrag af Fångvårdsstyrelsen tidningen Solglimt,
som utgår till landets alla fängelser, fr. 1913.

KOMMINISTRAR PÅ HEMSÖ.

1. Nils Magnus Östgren (1899—1904), utn. komm. i Hemsö 10
dec. 1898, tilltr. I juli 1899; komm. i Njurunda 27 aug. 1904, tilltr. 1 dec.
s. a., se Njurunda.

2. Jonas Tjernström (1905—20), f. i Själevad 27 dec. 1866;
föräldrar: bonden Jon. Tjernström och Anna Greta Jonsdotter. Stud. i:
Upsala 1891. Efter afl. teol. examina prästv. 3 juni 1898, utn. till
komm. i Hemsö 29 apr. 1905, tilltr. s. å.; innehade jämte egen befattning
förordnande som vice pastor i Högsjö I maj—I okt. 1916. Senare utn.

till khde i Ådals-Liden 1918 med tilltr. 1920.
G. 18/11 1906 m. Anna Helmina Norrby, f. i Nordingra 1/11 1877, dotter till
handl. Christoffer Norrby och Brita Persdotter.
Barn: Walborg Birgit Margareta, f. i Hemsö 8/5 1907; Tyra Annette Gun¬
borg Amalia, f. */1 1912.

HORNEFORS, se UMEA.