OCR Output

368 HÄGGDÅNGER

PREBENDE-PASTORER.

1. Dokt. Abraham Renström (1808—09), andre teol. lektor
vid Hsands gymn. sedan 31 juli 1805, tilltradde har som prebende-pastor
1808, men utnämndes redan 31 dec. s. a. till khde i Nordingra, med tilltr.
1809. Se Nordingrå.

2. Dokt. Nils Magnus Berlin (1813—22), teor. och prakt. filos.
lektor, utn. till pastor prebend. i Häggdånger och prost 1813, fick transport
till Stigsjö prebende med fullm. febr. 1821, tilltr. 1822. Se vidare Lektorer.

3. Dokt. Johan Häggblad (1822—32), teol. lektor 19 apr. 1815,
khde och prost i Häggdångers preb. pastorat 1822, utn. 27 jan. 1832 till
khde i Hedemora. Se Lektorer.

4. Dokt. Johan Norrman (1834—54), teol. lektor i Hsand
16 febr. 1820, utn. khde i Haggdanger 1832, tilltr. 1834. Uvtn. till khde 1
Stigsjö 1854, men afled samma år. Se Lektorer.

| 5. Dokt. Carl Alfred Cornelius (1858—60), docent i teol. fa¬
kulteten vid Upsala univ., utn. teol. lektor i Hsand 27 juni 1855, tilltr.
ht. 1857, khde i Häggdånger 10 febr. 1858, utn. teol. lektor i Linköping
1859, men hann ej tillträda denna befattning, enär han utn. till teol. adj.
vid Upsala univ. och khde i Näs och Ramsta prebende 10 apr. 1860, senare
Kalseniansk professor 7 febr. 1862, sist biskop i Linköping. Se Lektorer.

6. Dokt. Jonas Widén (1860—92), komm. i Hsand, utn. teo¬
logie lektor vid stadens hégre laroverk 5 nov. 1859, tilltr. 1 maj 1860, er¬
hdll 3x aug. 1892 afsked fr. lektorsbefattningen. Se Lektorer.

7. Johan Otto Cornelius Norberg (1893—1898), utn. lektor
i Hsand och khde i Haggdanger 29 mars 1893, tilltr. 1 sept. s. 4., dom¬
kyrkosyssloman i Hsand 27 jan. 1897—15 juni 1898; utn. lektor i
Strängnäs och khde i Ofver-Selé 24 febr. 1898, tilltr. s. å., domprost i
Strängnäs. Se Hsands lektorer.

8. Anders Magnus Magnusson (1899—1914), lektor i Hsand
och khde i Häggdånger 14 dec. 1898, tilltr. 1 febr. 1899. Afled i Hsand
26 mars 1914. Se Lektorer.

9 Ragnar Ernst Gunno Arbman (1916—17), teol. lic., den
siste prebende-pastorn, se Hsands lektorer.

HÄGGENÅS, se LIT.