OCR Output

366 HIETANIEMI

erhöll fullmakt som khde i Hietaniemi 3 juni 1892, tilltr. 4 juli s. 4.; utn.
khde i Neder-Tornea 28 febr. 1902, tilltr. 1903, se Neder-Tornea.

3. Alexander Alexandersson (1903— ), f.i Vånga, Östergötl.
8 juni 1860; föräldrar: landtbrukaren Olof Alexandersson och Stina Pers¬
dotter. Efter studier i Fjellstedtska skolan i Upsala stud. ht. 1885. Afl.
teol. fil. ex. 13 dec. 1886; med befrielse från de följande teol. examina
prästv. 19 febr. 1888 för stiftets finsktalande församlingar; predikant
for arbetarne vid Luleå-Ofotens järnväg 11 apr. s. å., kontraktsadj.
i Västerbottens 4:de kontrakt I jan. 1891, kapellpred. i Tärendö 25 nov.
1892, tilltr. 1893, erhöll utsträckt ansökningsrätt 29 apr. 1898, grufpred.
vid Gellivare Malmberg 1 dec. 1899, khde i Hietaniemi 11 okt. 1902, tilltr.
1903, folkskoleinspektér 1911—14; inspektor for smaskolesemin. i Hapa¬
randa 1922.
G. 31/g 1894 m. Elma Karolina Hollström, £. i Neder-Lulea 5/30 1869, dotter
till afvittringslandtmät. Carl Gustaf Tycho H. och Helena Augusta Wikström.

Barn: Augusta Kristina (Stina), f. i Tärendö 8/6 1895, exam. folkskolela¬
rarinna i Umea, g. aug. 1922 m. handl. Frans Fredriksson, Taftea, Safvar;
Olof Arvid, f. ?"/6 1896, stationsskrifvare, Boden; Hanna Ingeborg (Inga), f. 22/4
1898, folkskollärarinna, Hietaniemi; Marta Karolina, f. 29/5 1899, telegrafist i
Gellivare; Per Alexander,f . i Gellivare 19/3 1900, skogspraktikant; Lars Johan,
f. 1/5 1902, student; Anna Maria, f. i Hietaniemi 14/2 1904; Karin Margareta,
if 8/9 1905; Nils Olof Alexander, f. 29/3 1910; Karl-Johan Gustaf, i. 25/37 TOTT

HOGDAL, se YTTER-HOGDAL.
HOLM, se INDALS-LIDEN.
HOLMSUND, se UMEÅ.
HOLMÖN, se SÄFVAR.
HOTAGEN, se FÖLLINGE.

HÅSJÖ, se RAGUNDA och HÄLLESJÖ.