OCR Output

i 2 BS 6 FOR:
214 Saxnäs fr Ga 8 Sandviks: aktiebolag =... SS212)- 6198 6198
215 föder LAG EI Persson ng sö 111312 1 Sä 1221

Densamme oket) LÖSISIOR T085
216 6L fÖlLJ. Pi RIIKESSOR stra STO 8/72 872
217 lea i) TONG KE TIRSSOM ostens rede) SN 2 LO 8I72 872
218 Aga TOLIS VE RK ArlISSOD es sos trees 87/2110 8172 872
219 å/6a | KOREA IRNarISSOR ee SKO 872 872
220 fl ks AS Sjöberg SE RR AG 200I6110] 20106 20/06
291 hö fe 32 Joh. Brännlund ........coccoc TOS T9S 19118
223 1 EA 24 Gr Blannhund or oc 20ERO 20 Bal 20l92
Densamme NA 5812 69
223 ast SSJ A. Bemnldsd js 167/2]12] 20106 20106
354) Huspebacken |1| Yes 4) Kristina Briksson ooo 200 Tel 349 3149
225 Huftasjö Je Hear SE SJÖREEA re (SLTITAR 280 21/80
226 Juktån ll. 64 Gl AG JORansSsoR sort) SGT 5123 5/23
200 1 ass Kol JIOR ÖJofssonk re SME TOG 10/46
228 Sek Ke JO JONANSSOR es 116212]: 13195 13/95
2020 3/64 TOS AT Stenwal scr cm ch TIG 2 SC2 872
230 Vs RO: Byström == ie Terje 20/06 20:06
231 es IR TÖ6LO OM Byström 116|2112] 13/95 13/95
232 I'64 18 Åberg ... T30I8IL2T-- TömO 15170
230 NL 18 Bo Aberg.s 130812] 15170 15170
234 Sandvik i 35! EB. O. Sandstiörk + | 242 302 30/52
235 Hemnäs 1) 3/2 3OLNE AN Mattssomit. no ot U9glatel oc 26116
Densamme SER 136) IT) 14196
236 Juktnäs fr 6 20) Jakob Ändor JL 1 ISbILL. Ag 17/44
280 fart LO Jak och JGA. Eriksson ...... 79311! — 8/72 8/72
236) Offe Momktörs ju tea I TSLJC Mattsson ooo oc fi 1427]11] 15170 15/70
239) > Juktfors 1 3/64 1 TSE Mabbsson une smet TTT TTO 15/70
240) .Ofre Lomfors tl. 382 I 30LKTS) finder... 230 Stt- 266 26116
Zeb Sfrea 18 JO: BINdero 14217] TITO 1570
2401. Blattaksele |A fjenut ösktksak Sjösrön fet Ros 3ps | 28l14
Densamme reds Sellskeöl TOT
245: —. Blomåker fl ee | 20 NETA uot Nilsson ut s6oBLel 280 21/80
244) Blatenikselö "tt sa 26 CE: Bjellström fore 13619 eh SL | 21/80
Densamme FR TÖI FSIDO
245 4 40! NIO: Renman matar... 408957) 84188 34/88
246 1/64 SJÖ. Aemus se JT 2162 2162
24N Es I TSLJ. fo ATenmiust oe i RAIS Sn EO 15/70
248 3/32 18) V. IB. Allens teecos ee 294181 50 15170
249 säl) L4CR TA: Albramsson Snor oa TT4na 132 Tod
250 Isa OS NE Backström of 348 ed 2440 24142
251 1/46. 1 LÖJ Tör. Ja BriksSön soo 8/72 872
252 Te | LOK. AN Mi lirikssomn im. öd 124161 0) BIT 872
253 +/64 2 Hlisabet Hriksdöttent "oc AL 1175 1175
254 sor 2 AR Jobansson alLA TT 280 21/80