OCR Output

364 HERNOSAND

28. Frans Abraham Blix (1870—72), pred. vid lansfangelset i
Hsand 3 jan. 1870; tillika biträdande at komm. vid domkyrkoférs.
från 23 febr. s. å., samt t. f. pastor därst. några veckor sommaren 1871.
T. f. brukspred. vid Graninge fr. I maj 1872. Sist khde i Ytter-Lännäs.

29. Johannes Arbman (1872—75), pastors. adj. i domkyrkoförs.
och tillika fängelsepred. fr. 1 maj 1872, förestod pastoralvården i Hsand
några veckor under åren 1872, 73 och 74, utn. komm. i Hackås 25 jan.
1875. Sist khde i Åsele.

30. Gustaf Höijer (1875-76); pastorsadj. i Hsand 18 aug. 1875;
utn. 29 dec. s. å. till 2. komm. i Piteå landsförs. Sist khde i Skellefteå.

31. Petrus Englund (1876—84), utn. hospitalspred. i Hsand, tilltr.
I maj 1876, domkyrkoadj. Ig jan. s. å., ordin. komm. i Hsand 21 juli 1884.
Sist khde i Indal.

32. Johannes Nygren (1890—95), domkyrkoadj. samt hospitals.¬
och lasarettspred. i Hsand 1 juni 1890; utn. khde i Älfsby 18 jan. 1895,
tilltr. s. a.

33. Isak Ehnmark (1895—1902), domkyrkoadj. i Hsand fr. 1
juni 1895, tillika lasaretts- och hospitalspred.; v. pastor i Hsand fr. 1903,
utn. khde i Torsåker 1909, tilltr. 1911.

34. John Petter Vestin (1902—05), se Gudmundrå, pastoratsadj.

35. Johan Knut Leopold Sjéberg (1905—16), f. i Värmdö 28
maj 1875, föräldrar: folkskolläraren Carl Johan S. och Johanna Carolina
Ollongren. Efter studier vid Katarina och Södermalms lärov. i Sthm stud.
i Upsala ht. 1894, prästv. 31 maj 1900, domkyrkosyssloman och dom¬
kyrkoadj. i Hsand 11 nov. 1905, lasarettspred. 1910—11, hospitalspred.
I juni 1911. Komm. i Sollefteå 8 nov. 1913, tilltr. 1916. Regem.pastor
vid Västernorrl. reg. 10 juli 1914. Diakonistyrelsens stiftsombud 1913,
innehade statens resestipendium I9II.

G. 2/19 1903 m. Ester Charlotta Malmström, f. i Upsala 18/12 1877, dotter
till gardsagaren Joh. M. och Johanna Kristina Mattsson.
Barn: Britta Johanna, f. i Ramsele 15/4 1905; Tord Gunnar, f. i Hsand ?/4

1908; Rut Elisabet, f. 5/ay 1909; Karin Ingegärd, f. 9/, 1912; Sven Martin, f.i

Solleftea °/s 1915; Barbro Maria, f. '/5 1922.

Tr.: Bibliska ynglingagestalter, bibelstudium för pojkar. Sthm 1915. — Redak¬

tör för »Från ådalar och fjäll», Härnösands stifts julbok, sedan 1913.