OCR Output

354 HERNÖSAND

f. 1755, blef landtmätare och var fader till historieskrifvaren med samma
namn. Komm. Strinnholm afled 9 apr. 1796.

G. "hie 1788 m. Brita Helena Lindström, rådmansdotter, benådad med ett

extra nådår ?9/19 1796; omg. 4/11 1799 m. stadskasséren, kronolansm. Nils Blom

pa Orsill i Timra.
En son, Jonas, f. 1788, ¢ 1789.

23. Henrik Jacob Berlin (1798—1807), utn. stadskomm. 31 dec.
1796, tilltr. 1797, tillika v. past. i Hsand 6 jan. 1804, utn. khde i Resele
23 dec. 1805, tilltr. 1807. Se Resele.

24. Per Gerdlund (1808—13), hégmassopred. i Hsand, utn. komm.
harst. 3 febr. 1808, tillträdande khde i Lit 1 maj 1813. Se Lut.

25. Mag. Johan Samuel Thelaus (1814—20), komm. i Hsand
1814, tillika v. past. s. a., tilltr. khde i Anundsj6 1 maj 1820.

26. Mag. Joseph Backlund (1821—26), hégmassopred. i Hsand,
utn. komm. harst. 3 febr. 1821 med uppdrag att därjämte biträda vid
pastoralvarden; utn. khde i Skén 8 sept. 1824, tilltr. 1 maj 1826. Se Skön.

27. Dokt. Pehr Calwagen (1826—36), utn. stadskomm. 15 juni
1825, tilltr. 1826, v. pastor 1827; utn. khde i Lulea 1833, tilltr. 1836, se
Luleå.

28. Gustaf Ulin (1836—44), utn. stadskomm. 2 sept. 1835, tilltr.
1836; utn. komm. i Ullånger 9 febr. 1842, tilltr. 1844. Se Nordingrå.

29. Nils Chor&us Franzén (1844—56), f. 11 sept. 1811 i Sthm,
son af biskop F. M. Franzén i hans andra gifte m. Sofia Chr. Wester, änka
efter lektorn vid Carlberg, skalden Mich. Chorzus, efter hvilken han er¬
höll namnet. Stud. i Upsala 1830, prästv. 1837 till adj. åt sin fader,
konsist. amanuens 1838, utn. stadskomm. i Hsand 1843, tilltr. 1844. Allt
det sjalfulla, fina och skygga, som lag i det franzénska slaktdraget, fanns
hos honom förenadt. Han var mycket omtyckt för sina vackra predik¬
ningar. På grund af tilltagande bröstlidande företog han på en broders
bekostnad en utrikes resa våren 1856, men afled därunder i Kiel 5 juni
s. å. Ogift.

30. . Dokt. Johan Widén (1857—60), t. f. I9 mars 1856 att uppe¬
hålla komm. tjänsten i Herndésands och Herné fors., utn. till ordin. komm.
8 juni 1857; utn. teol. lektor och prebendekhde i Haggdanger 5 nov. 1859,
tilltr. I maj 1860. Se Teol. lektorer.