OCR Output

HERNÖSAND 353

G. 1/1 1770 m. Catharina Unea, f. 8/3 1747, dotter af lektor Jakob U., er¬
höll dubbla nadar, omg. m. grece lektorn Isak Biberg, + **/3 1823.

Tr.: Jus jurandum divinum ex Hebr. 6: 13, pres. L. Hydrén. Ups. 1756.
— An interitus mundi quedam indicia in globo terraqueo sint obvia?, pres.
J. G. Wallerius, ib. 1761:

20. Mag. Erik Svedbom (1773—83), f. 4 febr. 1731 i Nätra, son
af bonden och kyrkvärden Jonas Månsson i Svedjeby, stud. i Upsala ht.
1754, promov. fil. mag. 1701; kort därefter prästv. i Sthm, där superintend.
Kiörning då befann sig, till adj. åt khden Törnsten i Njurunda, därefter
adj. åt sin farbroder khden i Hede Nils Svedbom samt åt prosten d:r Ram¬
ström i Nordingrå. Kallades af konsist. att 1772 förestå 2:dra nådåret
efter sin afl. svåger komm. Bredberg och utnämndes till stadskomm.
efter honom 18 jan., tilltr. 1773. Redan vid denna tid ansågs denna tjänst
ganska betungande och som en af de mest kräfvande af stiftets sacella¬
nier. S. afled 28 apr. 1783.

G. 9/2 1773 m. Anna Magdalena Unea f. 4/2 1750, dotter af lektorn Jakob

U.; omg. #4/11 1790 m. handl. Joh. Clausén i Hsand.

Barn: Jakob, f. ®/12 1774, + 8/3 1775; Catharina Margareta, f. 7/7 1776, g.
1) m. lektor P. A. Hellzén, 2) lektor O. F. Forsberg, ¢ i Stockholm *8/1 1854;
Jonas, £. *8/, 1778, rektor vid Hsands triv. skola, + 1864; Erik, f. 18/6 1781, +
20/7 1781. ;

Tr.: De cura principis circa munera conferenda, pres. L. Dahlman. Ups. 1759.
— De experientia artificiale leviter adumbrata, pres. I. Dureus, ib. 1761.

21. Daniel Widén (1785—091), f. i Vibyggerå 1743, fadern bonde,
stud. vt. 1767, prästv. i Sthm 14 febr. 1770 på kallelse af prosten P. Wase¬
nius i Torp, högmässopred. i Hsand 16 jan. 1782, komm. här 5 nov. 1783,
tilltr. 1785. Han måste, efter ett års tjänst, på grund af försvagad hälsa
: underhålla medhjälpare, hvartill hela lönen åtgick, hvarföre en del af den
egendom, som i arf tillfallit hans hustru, fick tjäna till familjens under¬
håll. Han afled 23 mars 1791 af lungsot.

G. 28/9 1784 i Hsand m. Margareta Märta Holmbom, dotter af lektorn, se¬
derm. khden i Själevad P. Holmbom; K. Maj:t beviljade änkan två nådår ??/12
1791; hon + i Hsand *4/s 1809.

Barn: Christina Catharina, f. "| 1786, ¢ 14/5 s. &.; Carl Erik f. ?/i 1788,
hogmassopred. i Hsand, se nedan n. 19.

22. Carl Petter Strinnholm (1793—96), f. 23 maj 1758 i Nor¬
dingra, son af landsfiskalen Magnus Str. och Magdalena Bring, boende
i Salsaker. Stud. i Upsala vt. 1778, v. kollega i Hsands triv. skola, prast¬
vigd 8 aug. 1784 och tilltr. hégmassopred. befattningen i Hsand 1785,
utn. stadskomm. harst. 1792, tilltr. 1793. Hans broder, Anders Magnus

23 — 22108. Härnösands stifts herdaminne.