OCR Output

338

HERNÖSAND

G. 1/; 1869 m. Emma Axelina Bergius, f. 12/, 1845, dotter af matem. lektorn
vid Nya Elem.skolan i Sthm Axel Teodor B. och Johanna Fredrika Moritz;
+ P/10 1900. a
Barn: Anna Elisabeth Johanna, f. 2/1 1871 i Graninge, sjuksköterska, bosatt
i Själevad; Paul Teodor, f. 19/, 1872, bokhållare vid Surahammars bruk, vistas i
Amerika; Hilda Maria, f. */2 1874 i Styrnäs, g. m. hemmansäg. Lars Helmer
Hedstrém, Guxas; Estey Charlotta, f. 5/s 1875, sjukskéterska, g. m. vaktm. Joh.
Oskar Ekström, Sthm; Elin Sofia, f. ¥/1 1877, g. m. hemmansag. och kommunal¬
ordférande Jakob Aug. Johansson i Mo, Helgum; Johan Albert, f. 8/, 1878 i Vi¬
byggera, postexpeditér; Axel Martin, f. 27/3 1880, student, ¢ 12/2 1911; Emma
Ottilia, £. %/7 1881, folkskollar:na i Sjalevad; Abraham Natanael, f. 3/11 1885,
Jur. K., lansnotarie, Hsand; Ernst Josef, f. 19/, 1887, postexpeditör i Örnsköldsvik.
Ty.: Predikan pa 6:te sönd. efter Påsk (i Predikn. af prester inom Hsands st.

1. Hsand 1883).

3. Johan Wilhelm Söderström (1908— ), f. 4 dec. 1846 i

Lofanger, son af skomakaren Wilhelm S. och Ulrika Sofia Ullberg, komm.
dotter fran Burtrask. Med afg. ex. fran Umea ht. 1871 stud. i Upsala ht.
1872; efter afl. examina prastv. darst. 1 juni 1880. Forordn. 25 aug. s. a.
till v. komm. i Hsand, x sept. till past. adj. i Norsjé och 27 okt. att under
kapellpred. J. Mörtsells vistelse vid riksdagen jämte eget förordnande
uppehålla kapellpredikantstjänsten i Malå; komm. i Degerfors 24 okt.
1881, tilltr. I maj 1883, utn. khde i Norsjö 20 jan. 1892, tilltr. genast;
khde i Helgum 18 maj 1907, tilltr. 1908.

G. $/; 1886 m. Charlotta Alfrida Westman, f. i Nås ?/6 1868, dotter till
provinsialläk. i Hofva distrikt Joh. Alfred W. och Ida Eleonora Margareta

Wikström, khdedotter från Hede. .

Barn: John Emanuel, f. *°/s 1889 i Degerfors, landsfiskal i Hisingen vid
Göteborg; Alfrida Eleonora (Ellen), f. 25/13 1892 i Norsjö, g. m. landskontoristen
Per Joh. Erland Gavelius, Umeå; Gunnar Arvid, f£. 5/1 1896, fil. licentiat; Agnes
Charlotta Margareta, f. 2/, 1899, stud., folkskollärar:na.

HEMSO, se HOGSJO.

HERNOSAND.

(Angermanland.)

Staden Hernösand anlades enligt kon. Johan III:s befallning år 1585 på Hernön

i närheten af ångermanlänningarnas medeltida marknadsplats med dess förträff¬
liga hamn Hernösundh, först omtalad i handlingarna I okt. 1374, då den anlöptes af
ärkebiskop Birger på hans återresa från öfre Norrland.! Den lifliga byteshandel,

1 J. Peringskiéld, Monumenta Uplandica, I, pag. 4.