OCR Output

1 2 sg 6 CSR IRS
59 Storsjö 12/06 20) Er: Eledmans oroa en TISKIPON 2267) 3 0 SIT
60) -Vindelbenga- Ii ec LÖRES MS HabssOm rese (A4SIGIR0L ST TR SOK NRA
61 Forsbacka 1 MR TOA: Försdal ad anor 30120 ste NN 130 922
62 Va älA: Ås Andersson. .v-t stt 2TSBO 436 at BOR 36
63 Hösdl SJ. EN Jölkanssom oso STl20R 262 5 OS
64 Mer OJ DUNdStröR skratt mb f20R «202 Hale ROE OLA
65 Skansnäs I ög OLE Hedlund uret of 0520 60 6110
66 Mössa OCR ER Hedlund: 3020 60 6110
67 Saga 11 Oj Erans Hedlund 20121201-- 523 5l23
68 Is 5| Sofia Eriksson .. 218120 4136 4136
69 a 0) Maria Gmanni. ANÖISOT SKA 872
70 Mn 6| Nils Grahns sterbhus .......... 26|2120] — 5/23 523
(1 Iso l SLAS Nilsson Viklund cc SA9R0 6198 6198
T2 INSE TS JO AA. Niusfön odd or 349120] — 6198 6198
13 I dj Mema AA. Nilsdöobler. som -falSlR0R: 349 3149
74 Granåker I 30 | 4 Sandviks aktiebolag = 230101201 - 409 47109
(5 VA ON JO ATS Johansson Et a20 87 87
(dör Canlsgand Fö EE Oona Prikssön 436120) — 872 872
Tid Ja TÖREE BTIRSSOnA a ASIOIEO SNG2 872
78 Ios TORADRE: Larsson ef sel (ÖIOI20K ST 872
dö Nordanås Il Sea kh 20 ES Vesblmosn er 872120] 17/44 17/44
30 Mesa RO Elölmsunds aktiebolag och SKURIRBON TA 17/44
31 Me LPO Jonas Löndgvst TT 20 TE äl 17/44

THensammes dt 216]12 324
32 Stennäs I Ver 2clErR OC 0 Dr JL Josefsson tt Issa 2000 Bla SO 20700
33 16 LS Sjal IL. Sjulsson.. ok SKR T30S 30 LDS
34 Höst || Ja An sor Ås Ar uStenman |. J5I8)L5 88 88
85 Abacka fl Me OTEL JA Elolmeren fo A do SSSK ere 40 RO deg
86 Våg ol Måns Andersömer sto ce.ccl 29105 41361] ol 1901 4/86
37 Yigg RER Fjellström oo SS Sa Ch BO Rör
88 Giltjaur Ye 20 Jon PIksSSsOn. ost reed TAB OR 2080 21180
39 VE [(ZOSETERSSÖM 58113 81 St
SÖK 280056 I LS JOR. Abramsson.. 1 LOS ILS LöO 15170
9 USE IIS Allör. Abramssons sterbhus.| 3 |15 öl 13108
D:o a T2081T0R 2100 AR
dal Gertsback om 6 CO JOHAN Jöhansson 174 4110] 17144 17/44
93 3/53 1: 20) Nils. JOBANSSOD «oc coc soc et LTSANLO ITA 17/44
94 ee I 201 Jonas Kristoffersson —.—...o.t: It44 Ol Tyg 17/44
95 te I Lö Jonas fundperg so oto 1SO0SKKOr ITöl0S 13/08
96 Je LS NS EE MänSberö es dd 7110 47 | 13108
Densammme JL) 8 (61

dl Fjellnäs 1 Mel TR. Bjellmen TORSK SON 610
Mensammörse se 5) [10 501/ ;
98 Horse 7/8. ÅA. Forsman... ot OL [LO 4 OD 6110
99 fica ELSA DT BESS ee TSOISTLOT SOS 13108

100 2dlg SLI IE Johanssom te 691810] — 6198 6

98