OCR Output

HAMMERDAL 317

3. Mag. Paul Norberg (1828—29), utn. ord. kapellpred. 13 febr.
1828, men afsade sig befattningen 1829, sist komm. i Edsele, se Ramsele.
Ss. v. kapellpred. tjänstgjorde Anders Ahrlin 1829—30.

4. Petrus Söderlind (1830—41), f. 7 okt. 1798 i Sjalevad, son till
bonden Jan Jonsson. Stud. i Upsala vt. 1822, absolverade teol. seminariet
och reste hem ht. 1822, prastv. 20 juni 1824 till past. adj. at prosten Holm
i Själevad, past. adj. i Dorotea 30 nov. 1825 samt nådårspred. och v. past.
därst. 1829, utn. kapellpred. i Alanäset 3 mars 1830, hitkom i maj. Han
afled 12 aug. 1841. Söderlind skall varit en för sin tid god predikant och
duglig präst. Han var ifrig fågeljägare och hans uteliggande i skog och
mark höst och vår torde ha bidragit att förvärra den bröstsjukdom, som
ändade hans dagar.

G. !/2 1826 m. Anna Margareta Millén, dotter af pastor Erik Millén i Åsele,

flyttade ss. änka åter till Åsele.
Barn: Johan Erik, f. i Dorotea *°/12 1827; Christina Catharina, f. 1/3 1827

g. m. postm. Westman i Åsele; Jonas Anton, f. 5/11 1831 i Alanäset, uppfost¬
rades af sin: morbroder biskop Millén i Karlstad, stud. 1851, arbetschef vid
Upsala—Gefle jarnvag, t 1875: Per Abraham, f.”/1 1834, skräddare i Åsele;
Karl Magnus, f. ?/9 1836, bokhållare i Sthm.

5. Henrik Höglund (1842—47), erhöll fullm. aug. 1842 ss. kapell¬
pred. i Alanäset, afflyttade i mars 1847 ss. utn. khde i Frostviken, se detta
pastorat.

6. Frans Abraham Walfrid Edlund (1847—69), sist komm. i
Umeå landsförsamling, se Umeå.

KOMMINISTRAR I GÅXSJÖ.

I. Johan August Palmblad (1896—1912), utn. kommin. i Gaxsjé
7 nov. 1896, tilltr. genast, vakanskomm. Kléfsjé fr. 1 maj 1912, se Berg¬
Klöfsjö. |

2. Erik Gustaf Bohman (1913—21), f. i Folkärna, Västerås
stift, 7 mars 1873; föräldrar: landtbrukaren Anders Gustafsson och Sara
Johanna Abrahamsdotter. Efter studier vid Fjellstedtska skolan stud.
i Upsala ht. 1899, öfvergick till Norrlands nation ht. 1901; aflade de teol.
examina 1900—03 och prästv. 21 jan. 1904; past. adj. i Alfsby I maj 1909,
komm. i Gåxsjö 5 okt. 1912, tilltr. 1913; senare utn. till khde i Hammerdal
(4:de profpred.) ”/; 1920, tilltr. 1921.

G. 10/6 1909, m. Isaura Alexandra Stenborg, folkskollärarinna, dotter af
khden i Föllinge Carl Michael Stenborg.

Barn: Yngve Karl Erik, f. i Älfsby *°/s 1910; Arne Anders Gustaf, £. 28/1 1912;
Runa Sara Augusta, f. i Gaxsjé ™/s 1915; Gudrun Maria Johanna, f. 3/2 1919,