OCR Output

2

i 2 BA 6 RR
15 Djupfors I OG JA nderssom. tes SSE SRS Sol LOL 633
0 oKrodasele - 1-6 förr: - Johansson ) OS HSE 1398 Gol I 14/95
IT 186 I fölErans OC Johansson... t Sök HAL 305 Gol 1 1495
18 1/33 öl J, Berblundärkor st ons S40L5- 523 ol I 6123
19 Heat RKS Gustafsson =. i 69 al TORG Ao I 11/46
20 saa I SLCaR ANderssom «morse SLS 21021 Gol i 3/62
Zi ge, | 2 GL GISlafssöM 130 20021 ol i 2192
22 06 I SAR JA Grästafssom ot SVT 2092 ol i 21/92
28 VOvosberg. ILL fet 10 JL M. och Paul Andersson. SSL Stal Gol i 9/72
24! Öfre Sdndse i SS SL JO NAHSSÖ0d 465115 GIS ÖSK SOK TS
20 5 /128 SING Hi Johansson -soccmocccch 4651 GI9S8K. Oss ISO VIKS
26 166 | fl Jonas Sjulssom «co cc SHALA. 220 6 SOK TSONR
i UGN 3 Johan Nilsson oc 4615115 698 ÖS SÖK TS
28 Klippen I SG OLJA manoberos sterbius I SAG SS sc Koll ROS
29 Slagnäs de. | 27 Slagnäs bys AMÄN versen) BID 5 83 | 23154

Desamme . st SIR O 22701

30 Racknäs ir er I T2rSkellefteå aktiebolag öns) 220 1046 10/46
Si Bergnäs I des sl Amd. Briksson ot SHNBOR — GI98) ell 60] TES
32 1/08 | S Amna 5. Eriksdotter .. tt STOIRO GI9Sk ch 601 RDS
Sö Sed Öl Mikael Sjulsson oc 20120 alles el 60) ABS
34 1/39 Tar Joh Hörsmark och SO 3 cl | 60) 7158
1/32 dSrÖskar HÖnSmark oo oss. gjölen
Sol tillesnuole I Jae oj fl Alb. Darssom ooo SölklROL SA Fa FÖL 0
> fä6t j (2 Amma Krist Larsdotter | 525201 1046 se FÖL TöTe
Då Vännäs KATE I NK Ar firöikssön ooo «oo ct FPLIe0r LOGI Ga 60 106
38 1/956 NOT Er GUStalssod sees 414120 Smal 460 NGT
39 er AT Amd Hans SON se sot HANN LOLO LEGO TETNOG
40 sa I BOLA Hd JORSSOm. «oro 109)-1201 21801 Ca 160 PeO
41 Vallnäs mäsk HÖRS SjESSOR se SIOER0 Skal 4 00 9132
42 Häggås DE VAS OLJE ST TORN En 43620 Skcel al 160k 932
43 Hed Al Bars Jonsson ma. fl ooo -MNO2OL SI Ta (0 00
4å t/128 SC BELOSSOM soo - 87120 IRoL a 60 RB
45 Nordsjö AE 20 SETS anis mo floc ot St2ROor ff 400 0 TOT
46 Kåtaliden 20 GT I SÖRJER sn 130/8])20] 26116 26116
47 El Ga SO Gar Bless ng I30ISI20]- 20116 26/16
48 ös OBE ÖATLSSom Loe i ST IRI2OL TGL 17/44
49 otra LARC CA URarlssom ooo GILL BOL- T221 Ta
50 de ETC Rarlssöna over) 2620 5123 5123
St Hjällsjönast Oe fd 200 ÅA Linder motoccmeg..svs T264120] 2529) 5 175 20104
H2 Hades OLEG Al ramssom, rm och 6920 ISIOSK Sch IT5 383
Ja Ivärtejarn e je K2 Sjul Jonsson see steg H2IBI20L LOG) el BAK. TTOL
D4 Sas KOLIK BN fredimiksson tot 43620 SKIL TM BO 927
55 Hig Jonas Eredrikssom ww... — 8|T20L oL75l da Sök 1230
26 Hällnäs Il aa SI N. J. Hällgren ... sl LSD GIS Fö NO 7148
57 1/39 3 Anna och E. Hällgren .. I SAR > Gl9SK Lo Ol TES
58 Hee I Lö JOhan Olofsson... rer. tt - 69IBIBOI IT39GT 40 SOK 1446