OCR Output

308 HAMMERDAL

anskaffades under hans tid. Den större göts 1793, den mindre 1801.
Khden Blom var flera år besvärad af skörbjugg och ros, som slog sig på
inre ädlare delar. Afled 16 jan. 1804.
G. 1752 m. Anna Mort, f. 1733, dotter till komm. pa Alnön Erik Mört
och Anna Thelberg; f */7 1816 i Hammerdal.
Barn: Jonas, f. ™/1 1753 pa Alnén, khde i Dorothea, + */¢ 1829; Erik,
f. /, 1754, komm. i annexférsamlingen Strém; Anna, f. 1755, v. 4/1 1799, m.
2:dre landtmat. Magnus Peter De Molée; Anders, f. °/s 1758, förare vid Refsunds
kompani, + vid krigets slut i Finland 1790; Sara Catharina, f. 1/1 1762, g. %/11
1790 m. kérsnaren Christian Lund i Mo, Hammerdal; Nils, f. !/1 1764, ¢ ™/ss. a.
Olof, £. "2/19 1765, torpare i Bye, Hammerdal 1802.; Anna Greta, f. 5/, 1768, t 2/ss. a.
Nils, £. 1/5 1770 i Sundsjé6, stadskass6r i Hsand, slutl. landsfiskal i Medelpad 1815;
Petrus, £. 2/3 1773, + %/7 s. &.; Catharina Christina, f. ®/1 1777, v. 8/7 1795 m.
l6jtn. Jacob Niclas Godén, sedan omg. m. haradshéfd. Johan Montelius i Söder¬
gard, Brunflo.

20. Mag. Abraham Burman (1805—14), f. 16 juni 1765; föräldrar:
bergmastaren i Jamtl. Abrah. Wilh. Burman och Beata Margareta Sundel,
dotter af faltkamrer Joh. S. Stud. i Upsala vt. 1783, aflade har disputa¬
tionsprof under sin broder men fortsatte studierna vid Abo universitet,
dar han promov. fil. mag. 14 juli 1789; utn. efter aflagdt prof till docent
i historia 1790, prastv. 17 juli 1793 till adjunkt vid Abo domkyrkoférsam¬
ling, bat. pred. vid Abo eskader af K. Maj:ts flotta 1796; past. ex. Io aug.
1796; uppförd å förslag till såväl bibliotekariesysslan som filosofie adjunktur
vid Åbo universitet 1797; utn. kollega vid 3 kl. i Frösö skola 2 nov. s. å.;
utn. khde i Hammerdal 5 dec. 1804, tilltr. 1805. Han skall ha varit en
skicklig skolkarl och äfven lycklig predikant och till sitt yttre en ståtlig
man. Hans broder Fale, lektorn i Hsand, plägade tillbringa ferierna här
i Hammerdal, men bröderna sågo föga till hvarandra under tiden. Prästen
lär älskat glaset, lektorn det täcka könet. Khden Burman föll, förmod¬
ligen af svindel, i sitt härberge och lefde därefter endast ett dygn sanslös,
död 24 sept. 1814. Ogift.

Tr.: De indole et natura legum Suiogothie provincialium, pres. F. Burman Ups.

1787. — De pretenso pontificis Romani in regnum Neapolitanum jure, pres Joh. Bil¬
mark. Abozw 1788. — Examen fontium historia Svecane antique. Pro docentura
ib. 1790.

21. Jonas Angman (1816—45), f. 26 (ej 5) febr. 1764 i Föllinge,
dar fadern Erik Angman var pastor, modern Christina Ekeblad. Stud. i
Ups. vt. 1784; disp. pro exerc. 1789, prastv. pa sin faders kallelse 27 sept.
1789 till adj. i Föllinge. Da det nya kapellaget i Wiska, nu Fredrika,
ar 1797 skulle inrattas, hvartill fordrades »icke endast en i ämbetet skick¬