OCR Output

Zz Konungens Befallnineshalvandes 1 Västerbottens Tän
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:o 234.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:o 234. Till vederbörandes kännedom och efterrättelse offentliggöres
följande:

»Instrument öfver särskilda nämndens uppskattning af vägunderhålls¬
kostnaden inom Sorsele sockens väghållningsdistrikt den 6, 7 och 8 Sept. år 1906.

a

- | Hemmanets | EG : | É Summa
ST länga K= Summa | s 5 Summa¬
5 | > | 8 2 | under- SE TKros] SOM
=S S: Are Soran: a | hålls- | 57 under¬
5 Byanamn ? og (Å Väglottsägare "2 | Kostnad 2 E nor Rae
É LR | 2 32 kostnad
; 2 (HE E

| | "| ET Kr. öre Kr. öre
1 2 Bl 5 6 I Ts TE
Från Sorsele kyrka till Lycksele sockengräns.

1 Tjulträsk 5256 SING J. Nilsson «of 36l4]12 4130] Ga 150 5186

2 å/£23r] I JES. NilSSOD meo sn st NOTE BIOS a SORT
3 $/6e£ I TÖLNE AT Månssongiio rate va T2IL2 Site 9 INO TOj22
4 1/256 TI NE EL RI GllStedbooocs soc TI3)12] —I1|87 —187

5l . Bertejaur [ll Te 20) Josef Berglund meeeeccev-c L8T7IT21 2160 Ce hast 2303

6 Ofre Gamutsträsk il) 1/6 | 25 JOH. Iv: Grundström... 176 121 211120 9,2) 1125] 23105

Densamme dm GS

i 2/64 T6) 07 PR: Grundström —oo<—c) 9L Ta ISPSR Sof is ög
8 Fl64 4 JA Grundström so ot. 20 JII da 25 4174

Ö 1/08 | 18) Di Hörsvall css coed TOTTI TöNCOl Ya 25 1605
10 4223 LSI NI. Strömgren s.ooccce ct KOLIS TKO och IRS T6I90
TT Meal AÖ GundSström. oc ot SSR SLI al IRS TT
12 Nabbnäs 1 Here f2I NG Bö Karlbeng ser ec GONG TOLO Bel TO CEKIGG
13 Sea I 2) ER Ö Grundström <—.cc tt 69IHOK tOe6l Sal f20R TL66
14 Djupfors 1 82 6,11. OM Andersson -...o 345 — 23 So LIG 633