OCR Output

9
man; åliggande det Kronolänsmannen i Sorsele distrikt att hit

insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 7 December 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktieto'aget Umeå FTryckerier,