OCR Output

13

Summa |

452

300|
300]

a

| 9 3 IG 7 I
I ES Malmed AT ÖR 20: 138) 128: 17/92
ES Sandsjö Nordmalings Angsågs A.-B....... 4| 439 20,6 2187
ökas Erik Aug. ”Andersson sa FSL FLÖPA 200T AI58L 2
ol «VGA > Nordmalings Ångsågs ABOA GSI AA rs 4516] 2
21 564 3 ; rr ITA 32126
ss) Sf 5 Hans Hansson... FE SSD 3871
0 Ge 3 Nordmalings Ångsågs ÅR dd DEG 51/61
ol Sä 3 ; SR 36) 445 — 251 25/81
oh ae > > ; LA 36) 446) 291,6 25181
LG > 5 | å 72) 447) 1 BO: HLGT I
LG > S S ER 36) 448) 197, 25/80

Summa obe I OMR
Bygdevägen mellan Asele kyrkoplats—Sjukstugan:
1| 2/6 | Tegelträsk | Örnsköldsviks ÅAngs. AB. .ood 20: 16). 2950 61/55| 3
od > G 3 $re ann O RO STR 78/85] 1
I "82 | Kalmsjö Spränosvikons AsBoo fö 0 0 110140] 2
Suhuna | od oo fLE906 AT
Bygdevägen mellan Ne gästgifvaregård:
Il öre ll Börgsjö ol Erikil Aron Johansson. 2 300 27/68) 1
| 3 |» Borgsjö. byamän Jas 1;:000 3 v a90 ;
RA 300
Bygdevägen mellan Elgsjö—Lyckselevägen—Tallbergs gästgifvaregård:
I Fe "Tallberg IS. Betuel Hriksson 2 1201 3961 - OLT4 68/32) 2
ol 6 > | Inge] Imgelss0n os edeer T201 SITE SSK 68152
Summa |. | 11300: | 187104]