OCR Output

10

tl 3 4 56 I 8
1: Bomsjö fö Välja ÅA -Blostooe sees oss LÖ SLA Söke SIS I
ol PSP 5 SER. Salomonsson terror. TÖI STEL 4137 78/85] 2
RAL > OR Salomonsson ses 220 310 8503 Lön I
>) 82 Kvällträsk . | Sprängsvyikens A.sBuromtesccu LSI CO 603: 141194
ot fas Asplunda Erik Valentin Asplund = oc ) - le
| 28 3 Jonas ÖT Asplund | SA 200
oe I Häpodlided | SPramesvikens A-Biileooe 45 322 3 32126

NTGlel sockens VÄSkAssd ou. 20001 323-35 3020 | I E3NEI
ee Storsjö Opranssvikens A-BLIdia TT TsOrs20 1002 129104
LE 3 > | 180 20 (03 129/04
si) Pa 3 3 RR 180: 326/-L,009,4 | 12904
>) GR a TSÖL Sea 50 129104
»| "48 | Trehörningen | Gideå & Husums sAsB. rien el JALLE 52133
EL 3 > > 73 32 2509 52133
köar : > | 0 208 52133
SM fed > > 123 42056 I67
ol BUGA Orrberg Mö & Domsjö A-Boooooooood föl ss2r ts 32126
> Ne Borgsjö Kärl Jomas Wåhlin oso 601533) 2060 43/02
os > Brik Hjälmar Wohoo 60) 33 2099 43102

sol F256 > Giidea &« Husums ArBooococ I

ID KOR d F

;>): T2956 o brnk Robert Salomonsson ........f RR 0
ol Te > BTR I. AA Johanssomiet oc ct föll S30r 233 SÖK
64 3 Jonas, Ch. OVeRSSsOÖll sne 2 Som S82 SÖ LI
21-64 5 Salomon KrIStotferssöm i so. TN SJS SKA SÖTA 2
LT >; Nils Brik Kristoffersson — «co... f210B39)----61 45 86174] 4
ol TN 64 5 JASser. Hanselm Jacobsson ...... l21 30) 38205 SÖTA 2
fed > Ol Danell Mårtensson ooo. t 21 ST 6572 SÖTA 3
MR Gigsele Bia Amton Viklund soo 2801 S42 LS 205103) 9
21] 3/6 å NilsOttos Olofsson srt: om.) 320433 833,5 d4162)] I
SL Fe 2 Jonas Olof Jonsson ost 132) od 508 GUD

RE Olöfsberg | Gideå & Husums ArBlicool föl 3föl 2454 32120

| 5/64 | Oxvattnet ji > a I SO 0343 96/78
Ses ä i >; en 20 JT 2 IJ0I32) 2
ss N64 55 5 5 SS 117 348) 3428 83/87) 3
kt 0 fB2 RR 126) 349) 38079 JÖSSL. A

»»| Nybygge] Dalsjöberg Joh. Strömberg & BE. R. Persson 300 1659 35/83

Summa fo B0412 | 5000

Landsvägen Elgsjö—Lycksele sockengräns:

152 | Kvällträsk | SPran osvikens A.sBooossssecsc 12 TYS B20L TeTS 28

181

19
Jil

(ölcA 5 255 Som TA

”» ”»

ol TEL ; | + I 20 02 023,8 SN
S/S Elgsjö | Bör Alb. dgA SÖ SS öt3D

-—