OCR Output

I 3 4 5 NG 7 talk
I Renberget Grded & muysvuns A=Broos 201289 (3-2 14133
TS Torfsjö rik Alfr. NUSSOD: sö ort SEK 28 GT Höra. op
RS 20 Nils” Rob. NUSSON So BA 280 HA Dött 2
21 NE 5 Sprangsvikons AreB. fe 1 902S0r 203 TOT 4
il löd 3 5 ö0 Gil 28 DOS,6 DOO
ol 0 ; 3 RE 1 ÖL SORT DAG 56/63
oh SAO > Sandö Sagverks AFBLumtot DILL239 283: SL
Ge > > > Sf 0290 30,2 LING
2 Se Å 5 > BT 20 20 T0S0- I
oh Se SR 331 2905 TATT 23165] 1
Tee > Sandviks Sågverks AR 32 298-302, 58/9 I
2 23164 258| 294) 1,436,0 | 18113. 6

Pp v / QQ
fn Re RR
ol et 5 Noders vd... BOSSON. eh DR 9901-1296) > 726 70/97
Ae
ol Martin Flodin NN
ol FD > Brik. Brans ADdersso cc ch NE DD ÖS HS SA £
so] 171480 Xx J. Theod. Andersson oo I
IT > SS 30| 299) 189,5 21/30] 2
1 a 5 rik Johan Joharisson 251-300) 205,5 Sd
2 5 SR oh DN FÖLL ROT 4250
bl > Soon ke oh. J5l. 3021 3006 SIN
AN He > > 26| 303] 135,2). T864
Summa | 32,00 | 4 ,884/07
Landsvägen Asele färjställe—-Fredrika sockengräns:
| "32 Häggsjö Axel Kjellström & P. J. Hedberg! stol 38 B021 85105
I deg 3 Gideå & Husums A.-B.. 1LISI:304h t3la 14194: 4
S TIS 305 967 141194] 4
ol fr Kullerbacka Kongl. Majestät och Kronan 80 06 BIT: HDL 2
SAS I RISSjö, OMS Sprängsv ikens A.-B. 220-307 608 192
sd 33 a 3 >) > 198) 308-520 141194) 2
2 ; 5 198) 309) 512! 14194. 5
Sr fa > 3 > AR öl STO död 202
ol 32 > 3 5 sm Stl 0 TäölSo- L
oh öd 3 ;> 3 > T2ST2r 29 SO I
2 ER j >> 3 53 TRO STSI SRS KB 2
I Fer é - > re LL odd NN 165059. 2
i I > so Hals Angsägs AB TS 000 14194] 4
EG: ; ETT 249 B10lT03Re | IE d