OCR Output

-—
Nn
ww
MS
(SA
oo

1

Anna Fredr. Danielsdotter ......

8

31 S/398 Lomsjö Nanny DanielssOnm wc eccers st 4206 21,8 3/86
2 Ri 3 Elin. Danielsson... so Jas ÖR DES 9125
3| 3/892 å ; cr 0408 23 3186
21-t3ise 5 Karolina Danrelssön vo. oe 2209 DAT 9/19) 1
3) 3/892 35 5 Sö FR dre 20:1 3189
2127 /3136 5 Ida. Petr: Danielsson uten nc 285 2 D4,6 ÖLET
3) 892 3) ne OL ALA 23,4 3/94
1 He 3 Jakob Petter Häkönsson. EA G3 | 213 SIM 63108
| NAS KV Erik) KTiIStoferssOm. fos. : 3
ds 3 MEST I ostolforsson. «dee ] 29 Pe 0 St0a a än
Al SE 3 Välja A.-B. 0: 2 TR 5003 78/85
IE Varpsjö JA VE. J:son Åkerström ........ 39) 210- 3 4230) 2
21 3 JO. Magtenson Vallören....— LSS 2 095 63108) 2
ok CA a Mats Persson Algvist..-tocrcc th CE I SES 3205 HÖR
IERDE Per Olof BlIASSOR oc ecs co vh FARK 63108
2 ae 3 ORO 95,3 Flod
Ne 5 Hans Kornell Pordsom « SSE 2206 63/08
Sa Olof Petter S:son Fodenlugd. Nl
Ao 5 ITS Adolt mSckEsöm er 538 | 222) 161, 63108) I
Se 63 Anna Erika Svensdotter ............ SS 223 63108) 1
SS NS Nu A. M:son Vallgren... SS [22 OT 63:08] 1
EG > O. Eliasson... rea 2 POR AO SAR
21 Tse > Jen a 22: RRO 82,1 LH
le | 3 HOP. Bllasson Lod sasse 31154
2 ; Mödas HljdssOn «ocmoocsa a RR REASG LÖT
ne is EN JE Vallgfenpoocsce teet ROT P9 76,8 20/96
SR 5 Dals An gsågstkALBioris ense St. 2305-2615 6292
21 182 3 FRA P5 Bliasson ot 20023 86,3 157
oh ft 3 Pals AngsigstAsBia osm. 4 232 10602 SLOTT 2
>» iSj64 5 IA redd RR 23165
all 2/8 5 Per Malkusson Sår ot BS PSA NETA 63108) 1
Skå z3 Sandviks Sågverks An 5 GOT 230L RAT 120183
[CRS 3 Oven JUrik SVenssom om. | 38 1 2301 OSA OSSE
a UG Säljberget | Dals Ångsågs ÅSBIE Su R d89- 230 AA Ö308K 2

Summa | | [34,497 6,528/—

Landsvägen Asele färjställe—Vilhelmina sockengräns.

I YE | Häggsjö a | 2381 öv | 103140
ol Ne Nytjärn JA a NO | 2391) 20556 48/04
sal Se S Joes Ars Öldestarke ss 29 rovstr ngn GT 240) 1963 48/03
| Se kaj ei Gust. Danielsson ....... | 90-241. 259 I