OCR Output

fa 3 4 Er 9
Landsvägen från vägen Asele—Sörstrand till Dorotea sockengräns:
I De Skolan Mårten. Erikssons io rR SSL ÖP: 16/91) 1
ÄR Prästbordet. | Inmeh..-Prosten:J. Arbman vt. 500: 28-11, 500,4 JB
sol FSA Sörstrand Jo SÅS EA GLSTLÖM me oe AG i TRO 18,2 7/88
| "128 3 ÖLrOM Nas. Åvsbossssse ss 130 8,3 3158
| t/192 sd JOH: OLOfSSON ss sr ts AR 4131 6,6 2187
LT L0A SS Erik Olofssons sterbhus............. Al 32 6,7 2187
06 5 ARS RAdStröld. sd 33 JG 5102
ll SÄ 3 DEAN Kristofferssona es at 4 od 6,7 2187
| H/192 3 JON SVenssonms Sterbits =. cc 4 130 Ög 2187
pl 12 Så Per Abe. Berssonon oo de a 36 88 3158
ol S/S Söråsele Dals Angsåägs. A.=Bi ooo ÖR 137) IA 78/85) - 1
oj (TG g Hr Rop. Urikssöm onto 08 138 OL 220782
Es 5 Karl Joh. Rådström: 20 Ca 00 139 96,5 423OL
21 19/198 53 5 5 5 sr HOI FO ESD DO I
IR Jakob Gafveln 601. LT. LOGG 43011
od NR 3 Hk: Oskar Rådström. ....o.oc.t 60) 142 03) 43/01
» Fre 5 SVRÖMRAS SÅN sDb ses 8s8 n rel n ÖR TAS 84,2 35184)
ol fe Sandvikens Sågverks A.-B. ......t 220! 144| 348; 1502 I
21-03 4 Hr Körstoffersson 5... SA
SER 3 Hya Kristotfersdotter...—u. ot
| FT 5 OlOT Kristoffersson == Ht 220) 145 AT 153
Ra 3 DITA FT KYIStoffönsSsön =: to de.
NER SS Sven Mattias POrssönm..ococ
bs > Sven Petter JONSSON. + s.oket.i TOT TAG Sd 74156
| Ne 5 5 5 fre AA 321 4280 58179
ol 38 $ Bjönlså sÅs Bris pret Bat An B2 148: ILS 58/79
1 Se BRG Erilsssöl sosse sed KLOR REGN ADA 78/85
21-564 | s ARR Renas OK RÖR 207 OE
ol 6 3 Erik Olofssons sterbhus............ 2001-150 2095 149182) 2
| fe 5 ÖF TN Jonsson su stans 209) 152) 754 149|82] 5
ART ;> Jakob, Ä. JOBSSORA oo fe T SS 3
DEG 3 fökik Söderlund. soccer 220R 1385-856 Lör 3
ASK Selma Olivda Almnan to 201 154 66,8 1434
1-0 Afvasjö Hrik Zachrisson Bergkvist <... . 38 15 IT 63108] 2
ol SE Anders Stefan Persson ........ Sk SSL 1506, 433 6308). 2
21" fas 5 Erik Better Adamsson... cm. b08I 150 443 SA
ol S Abraham ÖlSSsom cm 16) 18 60 126117): 6
US 3 J.A US JOMSSOM so Söt IDG 0000 63/08) 3
sk TB ön Kristofer JOonSsOMm —.o oc ch 88 160 628 63:08
NG 5 Zacharias PP. Mikaelsson mom: Sö Lök 5082 63108
så LTS SS Betrus PrikssOh eder SSL LÖ2LT 2006 63108) I
ES > Jonas. Gatvelin ...... 88) 163) 349,4 63108] 1