OCR Output

2 3 4 d 6 i 8 9
J Blad | Skolan Dals Ångsågs ASBio dd 40 i 32,2 28/68
5 ; SM SE hrs 20 1 - 1242 57/35) 1
5 AS, N. J SO sun 10 9 19,3 7/16
5 als) MI Markusson (Fridslund)y .. 30 0 20,2 25109
sj » as Per Berglund Ör [NOS 7116
sj » afs.| Örnsköldsviks Ångbryggeri A. SP. 6 2 D,35 4129
3 » > afst Kungl: Maj och "Stfronan noise. 40 13 (0,8 28168
ol Vad 5; Ramvik; Sågverks A.-B..oocccl 147 14 1946 IOK I
Så se N INLAnC ol fu rUSS SÖK, «oas AR Sök 5 95,8 46/17
ås 3 Olof SUS NASlund a oro oh (dl för 16852 33/05
lr NAR 3 BOK Näsland moss Tf 0 146 Hald. d
VG Borgen BA Gavel sn VS 21: 70/97
lr Vd 5 JO ET RSSOm 901 LO —-T25 TOO)
sl fed ; JR Ölsson sie 90: 0 27 70197
les ; Ja AG HÖISSOM fak noA dare LIRA 70/97
Ske | Noret, östra | Sprangsvikens! ABL. 204): 22 20831 189005 Ht
Summa | 2380) 122256
Landsvägen från Sörstrand till gränsen af Västernorrlands län.
31 ."/8 | Noret, östra | Sprängsvikens A.-B. 26041 22 90,7 39118
0 8 ; > tl RGA 20 1404 189105) 32
Al: "ae ; Markus Kondr. Blomkvist ........ 132 2 12358 94/62
ol Sue ; BB De Iheod Blomkvist. oo. 1325 25 14559 94/62
» lö /16 Så Salomon. ob. Juriksson —.. ...... TJA 201-- 2898 94162
sl ; Erik Johan Eriksson . AL 20 160,9 94/62 1
ST JE AN ATderssons sterbbns. RS SLS 10103
SOS åh Dals Ångsågs ABA 2604) 29 667,6 180205) 2
Se 5 > rt PO 3Ö 316)6 I89P5 I
41 3/82 ; I I 00 3 2222 47132
al TE >; Dals Angsäes Ar a. | . lör
stas VS Fredrik de MS 7 132) 321 496,2 93197) I
SENS ; Gustava Ersdotter .. | 20 33 883,3 18925) 2
411 283 js J. Anton fredrikssonm —-oocmc dt 60 Stf 4011 AISA
ij de | Noret västra | Ntrömnas. Acb:ovncse soccer, vår -00- --204,8 94162] I
2 Ne I en 2000---BOL T89R0 Lb
IN a ; Sprängsvikens A..-B. KSR SK ICA 94/62
Res 3 Strömnäs A.-B. SÄL HS 2022 58/79) 1
es > ” 3 US 0 048 12070 2
2 » Sprängsvikens A-Boooosguere.n 264) 40 534 189125
se NOTeft, södfd fö 204 NR FAT [SMA
1 a ; Br Dan Nilssons sterbhlust > 28061 42 Ls 205102;
| SR56 ; Nils Edv. Nordin.. a ÖS 43 1025 4515
21-316 3 0 138,1 I3I9TE I