OCR Output

76 ARJEPLOG

11. Carl Johan Fjellström (1825—53), f. 3 nov. 1783, son af khden
i Jockmock, sedan i Sunne Nath. Fjellström. Stud. ht. 1801, disp. pro.-ex.
1807, sent omsider prastv. 31 jan. 1811 till adj. at d:r Renström i Nordingrå,
blef curam gerens i Arvidsjaur 1812 hos den ur tjänsten satte pastor Edin,
hvars svärson han blef. Missionär i Piteå lappmark 1820, curam gerens
i Sorsele juni 1824—mars 1825. Utn. pastor i Arjeplog 1823, tilltr.
maj 1825. Afled 8 juni 1853. Han hade ett skämtsamt och gladt lynne.
G. 10/19 1813 m. Anna Christina Edin, dotter af pastor P. Edin d. y. i Ar¬
visdjaur, + 1844. Efter hennes död skötte dottern Carolina det stora hushållet.
Barn: Maria Catharina, f. lay 1814, g. m. skolm. i Jockmock Ulr. Wilh.
Sundelin, + 1890 i Skelleftea; Christina Carolina, f. My 1816, bodde sist på
Haneberg, Upl.; Johanna Eufrosyne, f. 18/44 1818, g. 1836 m. apotek. Matts
Dyhr i Skellefteå; + ss. änka i Umea "4/7 1871; Carl Nathanael, f. 18/5 1820, khde
i Sorsele, ¢ 1897; Sofia Eleonora, f. 7/5 1822, ogift, hos svagern pa Haneberg;
Clara, . ""/7 1824, g. 1854 m. kommiss. landtm. Carl Joh. Jancke pa Haneberg,
+ 1890; Eva Charlotta, f. 1826, g. 1858 m. lappmannen Per Larsson Lessik i
Sakkavare, + 1881; Johan Petter, f. 1828, kronojagare i Arjeplog, ¢ 1°/s 1882;
Axel Theodor, f. 1830, handlande, + i Roknas i Piteå s:n på resa till sitt hem
Thorborg i Arjeplog 1878; Felix, f. 1833, f. d. handlande hos sin svager Jancke;
Samuel Bernhard, £. 1836, farmaceut, beröfvade sig lifvet 1888; Frans Valfrid,

f. 1838, 1 1853 ss. sjöman i Marseille. :

Tr.: Utg. De Metempsychosi veterum, pres. P. Sddermark, p. 2, Ups. 1807.

12. Pehr Theodor Winnberg (1857—75), utn. pastor i Arjeplog
13 juni 1854, tilltr. 1 maj 1857, khde i Arvidsjaur, se Arvidsjaur.

13. Carl Nathanael Fjellström (1875—78), utn. pastor i Arje¬
plog 21 sept. 1874, tilltr. I maj 1875, khde i Sorsele, se Sorsele.

14. Magnus Theodor Berlin (1879—389), utn. khde i Arjeplog
4 dec. 1876, tilltr. 1879. Khde i Arvidsjaur, se Arvidsjaur.

15. Per Gustaf Calleberg (1889—), f. 9 aug. 1861 i Gunnarsbo,
Aspeboda i Stora Kopparbergs län; föräldrar: hemmansägaren Daniel
Calleberg och Catharina Blom. Afg. ex. i Falun 14 jun' 1884, erhöll intyg
om kunskap i lappska spraket 3 maj 1886 och fick enl. Kgl. Maj:ts resolu¬
tion 30 juli s. a. tillstand, med befrielse fran akademiska examina, att
inför Hsands domkapitel aflägga prästex. utan förhör i de döda språken
med undantag af Nya Testamentet på grundspråket för att invigas till
prästämbetet med tjänstgöringsskyldighet och befordringsrätt inom Hsands
stifts lappmarksförsamlingar; afl. prästex. 23 aug. 1886 inför Domkapitlet
och prästv. 29 s. m.; tjänstgj. ss. past. adj. och v. pastor i Arvidsjaur;