OCR Output

ANUNDSJÖ 63

Grundsunda 7 febr. 18533, tilltr. I maj 1854. 'Så sökte han sig tillbaka
till den församling, åt hvilken han ägnat sina första prästerliga verksamhet
och där han var fäst med vän- och frändskapsband. Den tur, som han
ständigt haft i befordringsväg, svek ej heller nu. Han utnämndes till
khde i Anundsjö 7 juli 1862, tilltr. maj 1863. Ännu i sena ålderdomen
och såsom t.f. kontraktsprost skötte han med nit sina sysslor och åtnjöt
stort förtroende hos församlingen, »som ansåg sig i honom hafva det säk¬
raste stöd mot allt maktmissbruk från öfriga vederbörande». Höll goda
predikningar och hade groft målföre. Han afled 22 okt. 1882 i den höga
aldern af 81 */, ar.
G. i Anundsjé 4/5 1830 m. Elisabeth Barbara Thelaus, dotter af khden har
J. S. Thelaus och hans första fru. ¢ 1°/s 1889 i Hsand.
Barn: Anna Sofia, f. 20/4 1831, g. m. prosten i Torsåker E. P. Sellin; + 1882
i Anundsjö; Johan, f. ‘re 1833, adj. vid Hsands folkskolelarareseminarium,}
t 29/1 1909; Emilia Charlotta, f. ?/11 1835, g. m. hemmansägaren L. Näsström i
Anundsjö t 1919; Elisabeth Carolina, f. "2/5 1838, + ®/11 1912; Maria Catharina,
f. !/21841, hos brodern i Hsand, 1 ”/1 1895; Erik, f. 8/2 1843, stud. 1863, t 3/4 1901;
Harald, f. i Umea 23/, 1845, stud. 1866, utn. postmästare i Ragunda, + i Grenna
4/9 1897; Ottilia, f. ib. 2/2 1847, I 8/3 1907.

18. Johan Gustaf Dixelius (1884—1917), f. 30 juni 1850 i
Enköping; föräldrar: jord- och gårdsägaren Lars Gustaf Dixelius och Anna
Lovisa Eriksson. Efter att ha genomgått Upsala läroverk och ss. privatist
aflagt mogenhetsex. i Nya Elementarsk. i Sthm 18 maj 1870, stud. i Ups.
vt. 1871. Efter erhållen infödingsrätt i Hsands stift prästv. i Upsala
29 maj 1875 till v. komm. i N. Kalix, utn. till ordinarie komm. därst.
14 aug. 1876, tilltr. genast; komm. i Hsand 26 apr. 1880, tilltr. I maj
1881, tillika v. pastor därst., fick på begäran därifrån afsked I juni 1884,
sedan han 7 jan. 1884 erhållit fullmakt ss. khde i Anundsjö, uppehöll
befattningen på förordnande till 1 maj 1885, da tjansten tilltraddes.
Kontraktsprost i Ångermanlands nordvästra kontrakt Ig mars 1891.
Ledamot af Västernorrlands landsting åren 1893—96. LVO 1904. »Vär¬
derad och känd i hela stiftet och omtyckt af sin församling.»

G. 1/13 1877 m. Euphrosyne Agatha Rosenius, f. i Bygdeå ?/12 1854, dotter
till kg]. hofpred., khden i Ö. Kalix E. A. R, och Karolina Edelstam.
Barn: Ester Anna Karolina, f. */1 1878, g. 1/6 1899 m. jagmastaren Sven

Joh. Cederberg, Haparanda; Hildur Emma Euphrosyne, f. 14/ 10 1879, författarinna,
g. 8/41 1902 m. med. lic. e. provinsiallak. John Brettner, Arvika (skild); Anna

Tekla Maria, f. 7/12 1881, g. ”/1w 1918 m. komm. Sigge Eugén Swensson, Anund¬
sjö; Berta Lydia Lovisa, f. **/12 1883; Ingrid Teresia Augusta, f. 1/5 1886, g. 2/7

i 1 Vald till khde här efter fadern, men af finkänslighet afsade han sig prästämbetet
före utnämningen.